Schat u voor uzelf eens in hoe lang u op vrije voeten zal blijven als er maar ook een van deze signalen over u de ronde zou doen,

Ik ben weer opweg naar SBS 6. Zoals elke keer weer opnieuw vraagt Kees: “ en en wat zei die. Ja  over Stolk en het is toch echt ongeloolijk wat er allemaal is gebeurd. Ach je ziet het straks wel. Kees vraagt uiteraard: “ goed uit laten praten? Wat zei ie over Stolk, moet je op door vragen hoor” Kijk straks nou maar kees. Er valt een stilte. Ik denk het is ongelooflijk wat Koos verteld. Als hij hier de waarheid verteld. En dat geloof ik zonder meer. Ik bedoel hiermee het onderstaande.

Koos: Nou ik hoef niks te zeggen. Ik ben niet verplicht te antwoorden weetjewel. Als ik wel verplicht ben, ik stuur hem wel. En dat deed ie ook. Astrid is gehoord mijn vriedin. Nou die liet weten: “ ja af en toe kwam Stolk boven op de Zuidwal met wat tassen” Weetjewel. Willen ze dan niet weten wat er in die tassen zat ofzo? Of wat hij bij mij te zoeken had? Het bleef toch niet bij die ene keer van dat rijbewijs. Toen justitie moest, het is nog even op de radio geweest hoor op de tv, nee het stond in de krant of op de tv weet je die woordvoerder weet je wat ze zei? Ze zegt: “ ach meneer Hertogs maakt er puur misbruik van. Hij is geholpen door die man aan een rijbewijs en om goed te kunnen resocialiseren in de maarshappij” weetjewel zo. Ja en dat was het weetjewel. Waarom heeft dan die Ambachtsgaarde en die copinerkuslaan en die bezoekjes en de psychiater beneden. En op zijn advies omdat hij natuurlijk bang was dat ik ..weetjewel. Dan komen ze hem nog tegen op de bezoeklijst. Feber  en waarschijnlijk twee man van de BVD. Komt me even vertellen dat ik met het ene been in het graf staat. En gewoon me mond moet dicht houden.

Inplaats van dit goed te onderzoeken. Hier  moesten al alle bellen gaan rinkelen. Het bewijs dat de recherche al voorhanden had wat betreft Vice president van de Haagse rechtbank Cornelis Stolk. Maar nee! Alles in de doofpot. Want een magistaat die met een kindermoordenaar optrekt die samen porno kijken. Jaaaa, dat moet geheim blijven. Schat u voor uzelf eens in hoe lang u op vrije voeten zou blijven als er ook maar 1 van deze signalen over u de ronde zou doen:

 

Nico:  Maar ja goed Koos, die eh hoe heet dat.. ik heb een heel goed gesprek en eh.. het verhaal wat je me hebt verteld van eh ..

Koos: Stolk

Nico:  Van die Stolk. Daar zitten ze niet op te wachten dat dat morgen in de kranten staat. Dat verhaal van jou. Daar zit justitie niet op te wachten.

Koos: Maar die doen er ook niks mee.

Nico:  Nee, maar deze man ken er wel wat mee. Deze man legt dat bij andere mensen neer en die zegt: “ ja moet je luisteren” willen jullie nou dat dit boven water komt? Willen jullie dat van Zweden boven water komt?. Dat dat gewoon in de la is blijven liggen?

Koos: Ja, die inspecteur die woont gewoon in Groningen he.” Van der Wall heet die.`

Nico:  Want daar zitten ze dus niet op te wachten zegt die. Hij zegt: “ Nou dan is een tbs-behandeling waar die recht op heeft” Want heb je die brief van Korthals Althes nog?

Koos: Ja.

Nico:  Die heb je wel. Dat is gewoon belangrijk dat ie dat hebt, dan gaat hij gewoon naar een tbs-inrichting. Hij zegt: “ dat is het enigste wat ik voor je ken doen”, zegt ie. Hij zegt: “ dan kan je, hoe heet dat, dan ken ie op verlof. Begeleid verlof is dat” zegt ie. Hij zegt: Hoe heet dat, dan gaan ze winkelen en he .. weet ik veel”

Koos: Ja

Nico:  Maar hoe heet dat,nogmaals daar zitten ze niet op te wachten. Ik zeg: “ Nou ik zal het aan hem vragen wat hij daar nog van weet van dat Zweden. Hoe die gasten dat hebben gedaan, of weet ik veel hoe of wat” En dan zegt die: “Koos moet gewoon naar een tbs-inrichting “

Koos: Ja en die Belgische rechecheur die eh.. ja ik denk dat wat ie zei weetjewel die zaak is verjaard. Weetjewel.

Nico:  Alles is verjaard Koos. Heb ik nagevraagd. Ik heb een advocaat gebeld. Een advocaat he”. Ik zeg: ” Verjaringstermijn van een moord “ Ik zegt: dat is in 1980 of 79 78/77 gebeurd.Hij zegt: “ nou dat is verjaard”  zegt ie. “ dat kan niet meer” zegt ie. Ik zeg: “ kan daar nog wat mee gebeuren? “  Hij zegt: “ meneer daar kan niets meer mee gebeuren “ Hij zegt: “ dat mag u van de dijk afschreeuwen “ Hij zegt: “ doe dat maar dat mag” is niks meer aan te doen, totaal helemaal niks, nergens meer zorgen over maken. Hij zei: “ heb u het zelf gedaan?” Ik zeg: “ Ja meneer ik heb zelf die moord gepleegd “ zeg ik zo haha. Ik zeg: “hoe heet dat maar ik heb wat gewetenswroeging mee. Ik wil er misschien wel mee naar buiten komen “ Hij zegt: “ maakt u  zich maar geen zorgen hoor.” Hij zegt: “ u kunt ook bij me op kantoor komen.” Ik zeg: “ Nou ik kom van de week wel even langs”

Koos: Ze waren er behoorlijk boos over weetjewel die recherche.

Nico:  Ja natuurlijk dat het in de la is blijven liggen bedoel je?

Koos: Het was bij hun al in 87  al bekend he” 88/87 in ieder geval toen het nog lang niet verjaard was. Ik ben toen gehoord door de rechter-commissaris en die deed er niets mee. Zweedse ambassade die heb natuurlijk eh.. ja Zweedse ambassade en Belgische politie afijn. Nou eh…ja

Nico;  En waarom komen ze dan pas zo laat ineens bij jou?

Koos:  Omdat. Omdat Anker mijn advocaat, Wim Anker, die heb 2001 2002 een stuk in de krant. Ik dacht in de Volkskrant of in de huiskrant toen stond er een heel stuk eh.. toen ging ie over mij praten, weetjewl, Anker buiten mij om.

Nico:  Buiten jou weten om.

Koos:  Terwijl die justitie hem nog gewaarschuwd had in Scheveningen in die brief, die heb ik ook liggen. Dat in alle stilte, dat ik overgeplaats zal worden en weetjewel zo. En dan gaat die Anker, zegt die Anker: “ je ken er met niemand over praten en dit en dat” Anker had een vijf stappen plan weetjewel en dan gaat ie dat tegen een journalist vertellen weetjewel van dat vijf stappen plan. maar Dan gaat ie er wel bijvertellen, ja Koos gaat nu, koos zit nu in de Mesdag dus stap 1 en stap 2 is nu he”. Vanuit de gevangenis stap 1. Mesdag is 2, 3 is verlof en vier …is en vijf is gratie. Stond er allemaal in, en er stond ook bij van ja koos gaat, nu alles vertellen weetjewel.

Nico:  Ja.

Koos: Die rechercheurs die in Belgie, die hebben dat ook gelezen en die dachten in een keer weer terug aan die Zweedse meisjes. Koos gaat alles vertellen weetjewel, dat zei die ook tegen mij. Ik zeg: “ Ja die moord heb ik helemaal niet gepleegd” En zodoende is dat onderzoek.. zodoende is dat gesprek weer aan de gang gekomen. En toen kwamen ze met papieren aan, weetjewel van Max enzo. Ja en als dat toen in 1981 bij de rechtbank bekend was geweest, dan was die zaak onherroepelijk teruggegaan naar de rechter-comissaris.

Nico:  ja ja zeker weten.

Koos: Dat hebben ze gewoon vastgehiuden weetjewel die stinkers.

Nico:  Maar dat is de opzet van die man. Hij zegt: “ en dan van Stolk en daar zitten ze niet op te wachten en dan leg ik het hun gewoon voor”  Willen jullie het morgen op tv hebben of in de krant hebben. Hij zegt: : dus dat willen we niet: Hij zegt: “ Koos moet gewoon in een tbs-inrichting want Koos heeft.. die heb die echt he die brief van Korthals Altes “ Ik zeg: “ ja hij heb al in een tbs-inrichting gezeten” En de Mesdag die heb gezegd van zonde ban het geld.

Koos: Ja dat hebben ze echt gezegd.

Nico:  Want ik heb die brief laten lezen, want ik heb die brief hier bij mij van jou. Ik zeg: “ Kijk hier..hij lieg er niet om, waarom zou die liegen.”

Koos: Ja zeker weten Korhals Altes

Nico:  Ik zeg: “ ja want hij heeft in de Mesdag gezeten”

Koos: heel verhaal erbij.

Nico:  ja.

Koos: Ja want weetjewel een levenservaring ja.

Nico:  Dus dat is een mogelijkheid Koos. Hij zegt: “ dan moet ik hem even wat teruggeven, wat foto,s en die moet ik wel terug hebben ja. Ja ,die krijg je dan echt terug” Ik zeg: “ ja het is een kameraad van me” Ik zeg: “ ik heb hem lang niet gezien en ik ben blij om hem weer te zien en ik vind het harstikke leuk om hem weer te ontmoeten.” Ik zeg: “maar hij zit nou toch lang genoeg.” Hij zegt: “ ja dat vind ik feitelijk ook wel.”

Koos: ja Stolk heb ik in 2002 of 2003 dooe Astrid, weetjewel heb ik je verteld he” Astrid gebeld om te zeggen van, weetjewel Stolk tegen Astrid  gezegd van: “ Ooh ik dacht dat ie al vrij was.”

Nico:  haha

Koos: Ken je nagaan hoe dement die al was.

Nico:  Ongelooflijk he”

Koos: Ja, levenslang.

Nico:  Ik dacht dat ie al vrij was.

Koos: Ja mooi he’ ik dacht ie al vrij was.

Nico:  Die is ook aan het dementeren natuurlijk.

Koos: ja ja hij kon , Astrid zegt ook als je hem aan de lijn krijgt.. ik weet nog niet eens of hij nog leeft weetjewel. Ja, volgens mij moet die dood wezen als hij toen al 68 was, in 1980 toen feber met de BVD kwam weetjewel.

Nico:  En hoe heet dat, en als je nou op die tafel zat bij hem Koos spoot je zo het mondje vol bij hem?

Koos: Nee,nee gewoon even pijpen.

Nico:  Haha mooi he”

Koos: Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar

Nico:  Ja.

Koos: onvoorstelbaar achteraf gezien.

Nico:  Ja achteraf gezien maar voor hem normaal, was gewoon normaal natuurlijk.

Koos: Hij is begonnen met dat contact. Ik heb je verteld hoe het gegaan was, weetjewel met die gijzeling in de kerk die zaak moest hij doen toen… ja..

Nico:  Nou Koos daar gaan we wat aan doen. En hoe heet dat.. Hij zegt: “ we zoeken nog wel wat op. Kijken wat in positieve zin voor jou is “ Hij zegt: “die brief aan Korthals is belangrijk, dat heb je? Ik zeg: : ”ja die heb ie, hij is ook in de Mesdag geweest” Hij zegt: “ nou daar zitten de mensen niet op te wachten en ook over die Zweedse meisjes.” Hij zegt: ‘ dat is belangrijk.” Als hij daar meer over ken vertellen tegen je, dat ik dat dadelijk neer kan leggen.” Dat die zegt van: “ ja maar wacht ff in 87 is hier al een brief aangekomen “

Koos: Ja maar die heb ik niet meer.

Nico:  Nee, natuurlijk niet. Dat maakt ook niet uit.

Koos: Die brief, dat zei die rechercheur. Hij zegt, ja die brief hebben we, die hadden ze ook, dat lieten ze zo zien, ik dacht 87/88.

Nico:  Maar die hebben ze in de la laten liggen.

Koos: Ja

Nico:  Hij zegt: “ ja dan moet Koos weer terug in behandeling.” Hij zegt:” het is feitelijk helemaal geen groot verzoek Nico. Hij zegt: “ maar ik kan hem niet naar buiten laten gaan.”

Koos: Nee.

Nico:  Nee maar als hij maar in die tbs-inrichting komt en dat ie dan hoe heet dat, en dan komt die jongen in aanmerking voor gratie of-dat wordt toegewezen of niet wordt toegewezen. Maar voor de resocialisatie.

Koos: Ze kennen zeggen hij is nog steeds stapelgek ok.. maar ik weet zeker.

Nico:  ja dat heb ik ook gezegd. Hij is van 37. Ik zeg: “Dan moet je me niet vragen wat dat betekend” Is hij van 37 naar 16 gegaan. Ik zeg: “ die jongen kan nu wel op 10 zitten

Koos: 16

Nico:  Ik zeg.. “ En hij zal nou wel op 10 zitten. Hij is nou heel erg openlijk tegenover mij.” Hij zegt: “ ja dat is belangrijk.” Hij zegt: “ Dan eh.. hoe heet dat.”

Koos: Pschopathische checklist..psychopathisch.

Nico:  Oh checklist, oh ja PCL

Koos: Toen he” Dus toen tijdens het delict. Kreeg ik van de gemeente Den-Haag toen was ik negentien. Toen later kreeg ik in 2004 een onafhankelijk onderzoek van de psychiater en de psycholoog. Die zei: “ nee je zit op 16. Je bent meer gezakt.” Zegt ie. En de Mesdag zegt van: “ ja maar dat komt omdat hij niet weer kinderen kon vermoorden weetjewel.” De psychiater zegt; “ wat is dat! Je bent gewoon gegroeid.”

Nico:  En dat is allemaal in jouw voordeel koos. Dat zegt ie ook: ‘ het feit wat er is gebeurd daar is ie voor veroordeeld.” Hij zegt: “ laten we dat voorop stellen daar zit ie zijn straf voor uit.” Hij zegt: “Maar goed.” Hij zegt: “ daarom heb die wel recht net als alle ander mensen, tenzij hij nog zo gek is als voorheen. Hij zegt: “ dan wordt het wel een ander verhaal.”

Koos: Die mesdag denkt zo,weetjewel zo dat was voor mij duidelijk genoeg weetjewel, ze willen..dat hebben ze ook gezegd tegen me, we nemen je niet..Kijk je moet gekeurd worden en je moet nageken worden psychiatrisch en hoe het met je is en hoe je nu bent, noem maar op. En als het gevaar er niet meer is, dat heeft Anita  zelf tegen mij gezegd, “ ik zie je dat niet meer doen.” Die ondergrond van die ernstige delicten toen weetjewel. Het is een basis geweest van ontzettend veel oud zeer van kinderjaren en boos op je moeder,kwaad op je moeder, of mijn moeder, psychisch. Pieterbaan zegt: “ je heb wraak willen nemen , wraak genomen naar je moeder toe.” Ja, dat staat allemaal in het Pieterbaan-rapport. Je moeder is overleden. Ik heb gesproken wat er allemaal gebeurd is in de kinderjaren en in die tehuizen vooral. Dat is dan oud zeer, dat heb ik nu losgelaten, daar heb ik over gesproken, dat heb een plek gekregen. En naar aanleiding daarvan zijn al die dingen gepleegd laten we het zo zeggen.

Nico:  En van de week zei je tegen mij dat je het er moeilijk mee had Koos. Waar heb je het dan moeilijk mee Koos met je jeugs? Of met die meisjes?

Koos: Ja met mij jeugd en ja tuurlijk met die kinderen natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo als je nu terugkijkt dan denk je godverdomme weetjewel. Dat was nergens voor nodig.

Nico:  Ja maar dat was jij niet he” Koos. Dat was jou he” hoe heet dat jou schizofrenie he”

Koos: Borderline.

Nico:  Oh ja borderline.

Koos: Borderline, persoonlijkheidsstoornis, zit tegen borderline aan. Ik was het wel natuurlijk. Maar ik heb je verteld van huilen huilen.

Nico:  Huilen ja.

Koos: Dat een ander jongetje zegt, van waar ben je mee bezig weetjewel. Dat is die machteloosheid, dat kind zit dan achter je, weet je. Zo ziet de psychiatrie dat.

Nico:  Ja.

Koos: Ja

Nico:  Ja maar dat geloof ik ook wel dat het zo is gewwest natuurlijk he”

Koos: Ja ik ben er van mezelf,weet je wel van overtuigd dat, dat het ook zo is. Alleen ja ik..

Nico:  Je kan je eigen niet zelf de schuld geven in principe?

Koos: Ja natuurlijk wel.

Nico: Toch wel? Maar omdat je denkt dan van nou ja het is..

Koos: Ja tuurlijk wel had ik toen maar, maarja dat was niet zo, toen had ik..maar ja ik was niet sterk genoeg laten we het zo zeggen. Gekwetst weetjewel. Gekwetst kind. Ik heb er een boekje over weetjewel.

Nico:  oh dat is leuk.

Koos: Ja moet je lezen.

Nico:  Nee maar..

Koos: Maar daar ken ik me helemaal in vinden. Dat heb ik gekregen dat boekje van een psychotherapeut,psychomotorische therapeur, Frenk Everink.

Nico:  Ooh Frenk Everink: Het drama van hetbegaafde kind, op zoek naar het ware zelf. Ooh ja dan laten ze  ook twwe gezichten zien, zie je dat

Koos:  Ja.

Nico:  Het leven van een eigen waarheid en het post-dandievalanteinzicht,Jezus chritus wat een moeilijk woord Koos. Maar dat snap je allemaal wel?

Koos: Ja ik herken ontzettend veel. Je moet het zo zien, het kind wat geen aandacht krijgt, gaat aandacht creeren.

Nico:  Op zoek naar het ware zelf. Wat zeg je nou, zeg dat nog eens.

Koos: Het kind dat geen aandacht krijgt,gaat aandacht creeren.

We praten nog wat op de gang en beloofd hem dinsdag weer te bezoeken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s