Koos praat over het vermoorde meisje Matrie Koeldiep.

Ik kwam half vijf, kwart voor vijf kwam ik vrij. Met medewerking van Stolk. Klopt deze tijd wat koos beweerd?

Nico:  Zie  je, Ja, dat heb ik gelezen.

Koos: AA-lucht foto vugthJa, die zit hier. Harke.

Nico:  En die is daar voor eh…

Koos: Ja, en die eh..nou die is eh…Nou, dat is ook raar gegaan”. En dus ik was…Want Ingrid zegt ook: “nee ik heb Koos opgehaald bij het huis van bewaring rond vijf uur.” Nou dat kind is in de middag vermoord.

Nico:  Mmmm

Koos: Kort…kort na de middag. Of kort in de middag, laten we het zo zeggen. En is die Harke gearresteerd en eh…die heb toen bekend. Die werkte daar in de tuin.

Nico:  Mmmmm.

Koos: En je gelooft je oren niet wat er toen gebeurd is. En toen heb hij veroordeeld was en eh..toen heb die er met zijn broer erover gesproken. Wat denk je wat zijn broer… en toen heeft zijn broer gezegd, toen heeft zijn broer gezegd en details gegeven en toen heeft zijn broer bekend. En toen hebben ze hem vrijgelaten. ja ,ja hij werd toen vrijgelaten. En zijn broer ging natuurlijk in het Pieter-baan zeggen dat hij het helemaal niet  gedaan had en dat ie het…Dus toen konden ze eigenlijk hark ook niet…Want ze hebben hem vrij gelaten weet je wel.

Nico:  ja ja

Koos: Maar hij pleegde toen weer een moord en tien hebben ze hem.. Hij zit hier aan de overkant weet je wel.

Nico:  Hij zit hier bij jou?

Koos: Nee, nee ja op die andere afdeling

Nico:  Nee, hij zit op de TBS afdeling ook?

Koos: Ja, TBS long-stay.

Nico:  Oh ja.

Koos: Ja en en eh..die flikte het nog zo. Zat die in het huis van bewaring. Kreeg ik ineens een brief van zijn advocaat dat er een onderzoek gesteld gaat worden naar u,of u die Matrie Koeldiep heeft vermoord weet je wel zo. Zo ging dat had hij gezegd. Dan moet je bij Koos wezen weet je wel. Die vuile vieze flikker weet je wel. Ja

Nico:  Meen je dat nou Koos?

Koos: Ja ja. En toen kwam ik hem tegen…een paar maanden later. Ik was het niet vergeten en hij ook niet natuurlijk. maar denkt: laat ik er maar over beginnen. Hij zegt: ja zegt ie. ze vermoeden dat ik dat gedaan heb in een epilepsie aanval weet je wel. En ik ja nou smijgelen weet je wel. Opflikkeren.

Nico:  Ja dan zal het wel weer eh..

Koos: Dus dat was voor mij dan goed…dat ging dan door en er kwamen andere dingen van zoals…eh… Maastricht, laten we het zo zeggen. Nou dat kon helemaal niet weet je wel.Mijn wagen was gesignaleerd, nou dat zal best wel. weet je wel.

Nico:  Ja.

Koos: maar dat wil niet zeggen… Pas in 1971-72 reed ik voor mijn rijbewijs, toen ben ik met die Honda geweest weet je wel.

Nico:  ja daar was alles aan elkaar gesleuteld.

Koos: ja  maar ze hebben het, hebben het heus wel onderzocht en …eh..kijk het is onvoorstelbaar joh. Echt onvoorstelbaar hoe het gegaan is.

Nico:  J ja dat is..

Koos: vanuit de recherche natuurlijk niet. Ik kan het best wel begrijpen.. datzij…Begrijpen….dat hebben ze allemaal tactisch aangepakt.

Nico:  Mmmmm

Koos: nou dat is Fred eh.. Ingrid en Max en hans van de Walle weet je wel en die dingen dan…En Robbie Satter.

Nico:  Ja.

Koos: Nou, die gingen allemaal dingen weet je wel, ja die werden opgepakt en die wilde beslist niet betrokken raken dus die gingen allemaal dingen vertellen,overvallen en weet ik het allemaal wat

Nico:  Ja er was er nog eentje,stond in het boek,die wilde perse TBS hebben. dat was Hans..ook een zekere Hans, Hans Siebolt?

Koos: hans van der Walle

Nico:  Toch Hans van der Walle?

Koos: Ja ja

Nico:  Die wilde TBS hebben?

Koos: Ja. Hans van der Walle die zat toen in het huis van bewaring in “77of in 79 en die ging daar een beetje pochen weet je wel. Over die eh.. Koos, over de Ambachtsgaarde,die overval.Ja nou ik heb je verteld hoe het gegaan is. weet je wel.

Nico:  Ja ja.

Koos: En toen eh… toen werd ik verhoord bij de rechter-commissaris en toen werd ik vat gehouden weet je wel.Toen kwam Stolk bij me op bezoek eh.. ja dat zeg  tegen Stolk ook… Ik zeg: “die gozer lult uit zijn nek.” ja maar hij heeft die overval bekend weet je wel. nee hij heb die overval niet bekend. Hij heeft er over gesproken weet je wel, je naam genoemd. ik zeg: “Nou die vent kan me nooit gezien hebben. Ik had een masker op.” voor Stolk was natuurlijk wel duidelijk dat ik het gedaan had.

Nico:  Ja.

Koos: Nou,ik kom via die getuige weet je wel die daar de hele dag voor het raam zat zo. weet je wel.

Nico:  ja ja .

Koos: Te kijken. Die had vijf brillen voor zich liggen geloof ik, nou waarvan er drie kapot waren weet je wel.

Nico:  ja.

Koos:Dus ..eh die meneer was heel slechtziende weet je wel. Maar zo is het gegaan en Hans van der Walle die ja,die heb het een of ander verteld hoe Max  Bisschops en Roel met mekaar omgingen en zo verder en verder heeft die daar niets over…

Nico:  dat zijn natuurlijk zat dingen ja… soms  een beetje overdreven. net zoals die Freddie zegt: “Achttien”

Koos: Ja.

Nico:  Maar hoe heet het, als je dan..

Koos: Ja hij voedt, hij voet ook wel. weet je wel.

Nico:  Van zes zeven..

Koos: ja

Nico:  Dat komt wel in de richting natuurlijk, ook omdat je hier en daar je auto hebt gestaan.

Koos: Waar gestaan?

Nico:  Nou in Limburg of zo, wat je me net zegt.

Koos: dat zeggen ze.

Nico:  Ja.

Koos: Maar dat ken helemaal niet.

Nico:  ja maar goed. Dan hebben we dan.. zoals het in het boek staat hè koos.

Koos: ja maar goed ,dat kan helemaal niet. Ik heb zelfs nog correspondentie. heb ik hier niet liggen. maar dat is van Maastricht van een of andere opsporing eh die dat doet als hobby weet je wel. Die… eh ..Liet me weten dat het kind wel was gevonden op de vuilnisbelt dat en dat het nu vast staat dat ik het nooit gedaan kon hebben. Zo zo…dat maakt niet uit weet je wel.. Want ik ken het niet gedaan hebben. die gozer wilde  weet je wel zo. Barsten weet je wel. of opsodemieteren. want zo is het gegaan.

Nico:  Tja, ik geloof het.

Koos: Zo is het gegaan eh nee nee ik eh…ik had al voldoende aan mijn eigen delicten laten we het zo zeggen.

Nico:  Ja.

Koos: En ze hebben me daarna ook nooit meer over gehoord. laten we het maar zo zeggen. Het is allemaal gelul. Ze zeiden wel van : ” ja ja drie drie is zat weet je wel “Ja, dat is dikke lul weet je wel. Ik wist natuurlijk ook wel van die Zweedse meisjes weet je wel.

Nico:  Ja.

Koos: Dus ..eh..ja nogmaals: ” Ik kon niet zeggen wat ik nu allemaal jij…wat ik tegen jou heb gezegd.

Koos: Anders zeggen ze: “anders zit mijn betrokkenheid op zijn minst erbij. Mijn daderschap zit erbij.

Nico:  Ja ja

Koos: Als ik aan gaat geven daarover. had ik het wel gedaan weet je wel zo. ja dan had ik achttien jaar of twintig jaar en TBS gekregen

Nico:  Ja ja als je dat toen al had bekend,inderdaad.

Is dat al geen bekentenis? “anders zit mijn betrokkenheid op zijn minst erbij. Mijn daderschap zit erbij.? 

Koos: ja ja vijftien…..

Nico:  Dan had je vijftien jaar en TBS gehad.

Koos: Levenslang gaven ze toen haast niet meer weet je wel zo.

Nico:  Welnee.dan had je vijftien jaar en TBS gehad.

Koos: Achttien,achttien.

Nico:  Of achttien jaar. maar goed dat is ook geen doodstraf hè.

Koos: Nee, maar ja op dat moment denk je…dacht ik ook  levenslang is twintig jaar weet je wel zo.

Nico:  ja ja tuurlijk tuurlijk.

Koos: ja dat heb ik zeker vijf of zes jaar geloofd weet je. Tot dat het in de stukken stond en in het wetboek: “levenslang is levenslang.

Nico:  En ja je stond er natuurlijk niet op te wachten dat je persoonlijkheid allemaal naar buiten kwam.

Koos: ja, ook dat natuurlijk. schaamte en daar moest ik nog allemaal overheen komen weet je wel zo.

Nico;  ja ja.

Koos: ja.

Nico:   ja dat stond ook in het boek.

Koos: Ja.

Nico:  Of in de krant heb ik dat gelezen. of in het boek.

Koos: koos nou moet je het zo zien: zo zie ik het. En  dat heb ik ook duidelijk gevoeld  bij Feber en die gasten van de BVD of recherche. ze willen die rottigheid niet naar boven halen weet je wel. kijk als je nou.. ze gaan wel alles over die gasten vertellen  halen weet je wel. Omdat ze Koos graag willen hebben. En Stolk gaan ze niet horen  halen weet je wel. ja van ik heb gehoord van een rijbewijs ja ja.

Nico:  ja ja.

Koos: maar ze weten wel meer weet je. En die overvalzaak. dat ie bij mij op bezoek is geweest. de kennis die hij had in de dossier stukken die ik natuurlijk weer gebruikte met eh De Jong Zwemer. hoe zit het dan met Duynstee die door Stol zelf is opgeworpen: “je moet Koos verdedigen”dat soort dingen allemaal. Dat is toch op zijn minst gezegd toen voelden ze het wel aan weet j wel op zijn minst gezegd toch wel van eh: verdomme weet je. Die vent heb hem geholpen halen weet je wel.  die vent heb hem zelfs geholpen om uit de gevangenis te komen toen die was gearresteerd voor de Ambachtsgaarde. En wat zeggen die nabestaanden en wat zeggen die nabestaanden? wat zeggen die ouders van die kinderen?

Nico:  Ja ja..

koos: Als die gozer Godverdomme daar nog had gezeten had mijn kind nog geleefd  halen weet je wel.

Nico:  ja ja. ja die hebben…

koos: ja ja.

Nico:  En dat voelde de recherche ook wel aan natuurlijk.

Koos: Ja dat geloof ik wel he’

Nico:  ja en die, maar met die Zweedse meisjes koos, ik vraag je het gewoon op de man af, heb jij zelf niets mee te maken?

Koos: Nee, helemaal niks mee te maken.

Nico:  Alleen die ….

koos: Bisschops en Fred zeker weten.

Nico:  Ja.

koos: Zeker weten zeker weten.

Nico:  En dat zij.. de dans zijn ontsprongen He.

koos: ja die hebben ze nodig gehad. Nogmaals als je.. Ik heb je al aangegeven van Fred wat die allemaal eh.. Hoe heet die gozer nou? Fred de been wat die allemaal…

Nico:  ja.

Koos; want die was..

Nico:  ja.

koos; want die ver lul zich en alles met die roofoverval op de Oranjelaan in 72. zat die ook met eh; “Ja koos”Toen dachten ze: koos Hertogs   halen weet je wel. Ik was het wel, maar eh en toen werd ik gehoord. Ik zeg: “Er zijn wel meer Koosjes  weet je wel.

Nico:  ja ja .

Koos: Komt Fred vrij. toen zei ik ook tegen hem. van ja: Ik versprak me een paar keer zei Fred”Ja dat is in die zaak ook eigenlijk gebeurd  weet je wel. maar nogmaals ze wisten gewoon van elkaar wat we deden en waar toe we in staat waren  weet je wel. van Max wist ik het van Fred wist ik het. ze wisten het ook van mij.

Nico:  ja want je had nog een behoorlijk wapenarsenaal. Overal waar Koos was, werd er geschoten.

Koos: Eh, nee. nou ja waar ik was. Als er trammelant was of wat dan ook. ja, dan werden zelfs die Freek van…Die andere. ja Freek van…niet. ja die had ik ook wel op mijn lijstje staan toen. ja. Ik met Fred hebben we zelfs nog. En dat gaat Fred vertellen  weet je wel.. dan willen ze graag weten waar mijn wapens bleven. Fred zij: “ja dat weten we niet “Ik weet het ook niet.

Nico:  Wie stonden er toen op je lijstje koos?

Koos: ja, ik ken die gozer niet.Ik ken hem wel. maar eh ik weet bij God niet meer hoe hij heet. En die zat…want die zagen we bij Daantje. kan jij dat je nog herinneren?

Nico:  ja ja

koos: s’Morgens vroeg en toen eh werd die gozer nog een beetje vervelend. En om mee te gaan  vechten had ik helemaal geen zin in. Ik denk: die knal ik buiten neer, weet je wel.  Maar die ging pas op een uurtje of negen weg. ja toen liepen de mensen al in de stad weet je wel. En toen ging hij bij dat zij straatje waar al die biljarts…..

Nico:  ja bij het biljartpaleis.

Koos: ja, Ik liep er achter aan en ik was al klaar om hem van achteren door zijn hoofd te schieten weet je wel. Maar ja die had het in de gaten. Die liep ineens de hoek om… die liep ineens keihard liep ie het biljartpaleis in  weet je wel, ja die had het in de gaten. dat heb fred zomaar verteld.

Nico: Oh dat heeft hij tegen iedereen verteld,Fredje.

Koos: Nee dat heeft hij tegen de recherche verteld.

Nico:  Ja dat bedoel ik.

Koos: Dat mag van mij best weet je wel, het is echt gebeurd. Zulk soort dingen.

Nico:  ja.

Koos: Maar ze kunnen er niets mee. In die zin…

Nico:  In die zin?

Koos: Ze hebben  genoeg aan overvallen en serie inbraken natuurlijk. Die overval op de Ambachtsgaarde ben ik nooit voor veroordeeld, nou waarom niet? dat is me ook wel duidelijk verteld. Omdat Stolk me  er uit heeft gehaald, die was op bezoek geweest weet je wel zo. die gingen onderzoek doen, wanneer ik nou eigenlijk vrij kwam.

Nico:  Nou zit ik even terug te denken aan die gek, aan die Harke he.  Die laat zijn broer bekennen.

Koos: Ja echt gebeurd.

Nico:  Ja dat geloof ik.

Koos: Echt gebeurd.

Nico: En dan?

Koos: zegt zijn broer ik heb het gedaan.Hebben ze hem weer los moeten gelaten.

Nico:  En daar zijn ze niet  bij jou voor geweest dan?

Koos: Nee natuurlijk niet. waarom zouden ze.

Nico:  ja dat weet ik niet.

Koos: Ze hebben onderzoek gedaan toen ik vrij kwam naar mij.En toen kwamen ze er achter dat ik op die datum, dat was op een donderdag geloof ik of vrijdag dat ik s”avonds  om vijf uur geloof ik. maar ingrid heeft me op gehaald en wij weten natuurlijk niet wat daar gebeurd is, maar dat schijnt om drie uur, of om twee uur gebeurd te zijn. Toen is dat kind gevonden. dus dat kan ik nooit gedaan hebben, want ik kwam om half vijf/kwart voor vijf vrij.

Nico:  Die is in de Scheveningse duinen gevonden.

Koos: Ja in de Scheveningse duinen. Ik kwam half vijf, kwart voor vijf kwam ik vrij.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s