Koos bekend de moord op Maitri Koeldiep

Het is toch te gek voor woorden dat de recherche niet kon achterhalen of Koos nou om half vijf of half een de gevangenis had verlaten.

Nico:  Maar zou je niet willen dat het allemaal geopend wordt dan Koos?

Koos: In mijn situatie, in deze situatie, ik weet niet waar dit naartoe gaat draaien, ik weet nu alleen dat justitie niet wil hebben dat ik behandeld wordt. Omdat die behandeling goed voor mij is. En als ik behandeling heb gehad. Dan ga ik gratie aanvragen. En dan zegt die: gratie, en dan heb ik een rapport van psychiaters en psychologen: Niet delict gevaarlijk, hij is veranderd, in feite zeggen ze dat nu al. Maar het moet wel via een behandeling gaan, want als ik nu gratie aanvraag, dan zegt de commissie “daar zit een rechter in, een officier in, procureur zit er in en er zitten nog meer mensen in” Die willen natuurlijk wel weten: “wie is die vent zo gek weet je wel.”En als ik dat niet kan weerleggen, dan zeggen ze: “ga eerst maar behandelen weet je wel.

Nico:  Maar in principe, voor je zelf, wat jou tegenhoudt, om daar openlijk over te..

Koos: ja natuurlijk. Ik ik ik denk  dat ik niet. Ik denk eh.. dat ik toch…Afijn, je ziet het. Dit is al vier vijf jaar aan de gang.

Nico:  Ja. Nou ja ,je heb er geen geloof in. Als je nou met een berg aan informatie komt, ja, dat dat eh..dat wordt……

Koos: Dat is te onderzoeken weet je wel.

oud politie bureau WassenaarNico:  Ja,ja en dat dat dan wordt neergelegd en bij een van de officieren dat ie zegt: “ja als dat boven water komt, dan heb ik toch liever dat meneer Hertogs in een TBS-inrichting zit en…”

Koos: Nee nee nee nee.

Nico:  Ja ik zeg maar wat…Als ze de wetenschap hebben van wat jij nu weet.

Koos: Ja nee, wat ik heb meegemaakt heb….

Nico:  Ja wat je heb meegemaakt en het komt boven water allemaal.

Koos: Ja.

Nico:  Nou dan zal…. Dan zullen ze toch wel,,,, Daar zitten ze toch niet op te wachten dat het boven water komt?

Koos: Nee daar zitten ze niet op te wachten nee. Vandaar dat ik niet behandeld word.

Nico:  Ja maar, als jij met die kennis naar buiten komt..

Koos: Nee, zolang zolang als ik met die kennis binnen zit en zolang….

Nico:  Nee maar ik bedoel: naar buiten komt met die kennis van: ” zo nou gaat koos….

Koos: Maar ik kan me niet verdedigen.

Nico:  Nou dat Koos zelf op tv komt bij wijze van. Ik geef maar een gek voorbeeld.

Ik herinner me, dat ik toen wilde zeggen bijvoorbeeld bij Peter de Vries. Ik slikte de woorden maar gauw in.

Koos: Welnee dat maakt niet uit.

Nico:  Dat helpt ook niet?

Koos: Ik heb levenslang. Justitie is de baas. Als ze zeggen: “Hij gaat morgen naar de gevangenis  “dan ga ik naar de gevangenis toe/

Nico:  Oh op zo manier. Ja.

Koos; Zo is het. Ik heb niks. Als ze zeggen: “Hij gaat in beperkingen “naar aanleiding van dit of dat. je ziet het ze hebben overal maling aan.

Nico:  Oh ja ja.

Koos: Ze willen gewoon niet hebben, naar aanleiding ook van de uitspraken wat ik gehoord heb van de politie op de tv en radio. Toen werd er ook over het boek gesproken. Toen vroeg die verslaggever ook weer  van, weet je wel, een boek bespreking was dat, Van: “waarom wordt dat nu allemaal opgehaald? ”  “ja om te voorkomen dat die man er nooit meer uitkomt. ‘ Nou, op zichzelf is dat best wel te begrijpen weet je. Als iemand zulke delicten pleegt, weet je wel. Maar er zit een addertje onder het gras weet je wel. Ze weten donders goed, weet je wel. Dat er toch wel iets meer aan de hand is weet je wel dan dat.

Nico:  Mmmm

Koos: En ze weten ook donders goed, dat als ik vrij zal komen laten we het zo zeggen, en ik ga daar met mensen praten en het gebeurd allemaal in stilte he, en ik ga desnoods in Thailand wonen bij wijze van spreken en ik laat me daar weet je wel. Dan wordt het een ander verhaal

Nico:  Ja.

Koos: Maar als ik hier in Nederland, als ik hier in het gevang dit over ga geven, dan ga ik in alle beperkingen.

Nico:  Ja ja ja

Koos: vergeet niet de uitspraak van de BVD he”  Van die procureur  Feber he. Evengoed wordt het met een been in het graf weet je wel.

Nico:  Mmmm

Koos: Ja en de BVD..hoe heet die? Die gasten van: “ja wat moet ik dan?” weet je wel. Zo in die gang. “je moet gewoon je mond dicht houden “weet je wel.

Nico:  Tja het is wat he”

Koos: En zo is het gegaan. Echt gebeurd he”  Omdat ik heb verteld ja te gek voor woorden weet je wel.Dat ik verdomme na zeven acht uur, nou zeker zes uur bij de directeur van de Bijlmer op kantoor heeft gezeten. Omdat Feber me zogenaamd zal bellen. Nou die belde natuurlijk dus nooit weet je wel.

Nico:  Mmmm

Koos: En als ik later boven komt en dat ik van een medegedetineerden hoor dat er drie of twee kerels in de cel waren geweest weet je wel.

Nico:  Ja.

Koos: Die daar uren zijn in geweest en dat er allemaal brieven weg waren.

Nico:  Ja.

Koos: Die hebben daar het en en ander weggehaald.

Nico:  Ja Koos , als dat vandaag aan de dag gebeurt,. Dan had je allang buiten gestaan.

Koos: Nou ja het is nu. Nu is het een andere tijd.

Nico:  Ja het zijn andere tijden.

Koos: Maar zo is het echt.

Nico:  Ja het is….

Koos: Koos praat op zachte toon: Ik heb een vermoeden weet je wel…Ik heb het vermoeden dat ik in 1997 een beetje  (toegehaald ben ) weet je wel. Dat hoogstpersoonlijk de minister er mee bezig is geweest. Stolk heeft zich er nog mee bemoeid

Nico:  Mmmm

Koos: Want het gebeurd nooit dat een minister zich persoonlijk daar mee gaat bemoeien.

Nico:  Oh over Korthals Altes bedoel je?

Koos: Ja, Korthals Altes weet je wel. De kolere weet je wel. maar die Stol Stolk Stolk Stolk kan nog geen twintig woorden zeggen ……. ( slecht te verstaan ) Maar hij zegt: anders  belast hij zich zelf.

Nico:  Jij heb het vermoeden dat die Stolk toen nog dingen voor jou probeerden te regelen?

koos:  Ja.

Nico:  Die TBS-inrichting?

Koos: Ja dat vermoeden heb ik.

Nico:  Maar kijk…Kijk alles wat je gelezen heb in dat boek, die moorden die heb ik gepleegd.

Nico:  ja.

Koos: maar nu ken jij mijn verhaal.

Nico:  Ja.

Koos: En ga er maar van uit. Ik heb er echt drie gepleegd Ik weet ook weet je, dat er natuurlijk wat rond zweeft…

Nico:  Ja.

Koos: In die zin van: Hoe heb je buiten geleefd dan?

Nico:  ja.

Koos: En hoe is dat gegaan? En hoe is dat gegaan? Ik heb je daar wat over verteld.

Nico: ja

Koos: Als dat in de maatschappij bekend wordt, ben ik het helemaal met je eens weet je wel.

Nico:  Mmmm

Koos: Maar nogmaals: dan zit de recherche met de zaak, weet je wel,  dingen die ik toen gedaan heb, die hebben daar helemaal geen belang bij,

Nico:  Nee.

Koos: Ze hebben wel een fles champagne opengemaakt en weet ik het allemaal, maar die zaak ligt wel even iets anders. Snap je.

Nico:  Ja.

Koos: En dan is de vraagstelling niet meer van : spreekt u de waarheid of niet, Hoe bedoelt u? Duynstee die leeft nog wel hoor. Die kan het bevestigen of kan …het zal wel moeten dat ie..over dat wapen. Hij zal moeten verklaren of hij zou moeten zeggen dat weet die donders goed, dat die Jongstede. Stolk wilde die Jongstede niet meer weet je wel, wat ie toen gezegd had van over die Copernicuslaan bij de rechter -commissaris lelieveld. Nou doe zal ook wel dood wezen. weet je wel.

Nico:  haha

Koos: Nee maar weet je.

Nico:  Ja ja

Koos: Tegen lelieveld: ” a Stolk begeleid hem en zo. ” Oh u bent Koos Hertogs “weet je wel zo. Alsof achterlijke henkie daar …

Nico:  Ja ja ik…

Koos: En daarin kan de maatschappij zoals ik gepresenteerd werd op de tv hun gedachten gangen  er over hebben hoor.

Nico:  ja natuurlijk.

Koos: En niet zo klein beetje ook, en dat weet justitie ook. Nou ik heb al die tijd maar me mond dicht gehouden, bij wijze van spreken en hun zitten nu ook te gissen hoor. Astrid werd ook gehoord weet je wel., is mijn vriendin geweest.

Nico:  ja die leeft nog?

Koos: Ja die leeft nog. Ja en die wist echt nergens van natuurlijk. Maar wel van Stolk natuurlijk want die heeft natuurlijk ook over Stolk gesproken weet je wel. maar daar is niets van vermeld in de stukken.. In het proces-verbaal niets vermeld. Dat heb ik je verteld he. Ik heb het bijgehouden.

Nico:  Ja die Stolk is hoe heet dat… dat is dat hebben ze gewoon helemaal in de doofpot gestopt Koos.

Koos: natuurlijk.

Nico:  Dat hebben ze in de doofpot gestopt.

Koos: Niets vermeld in de stukken weet je wel. En in de Panorama staat dan, en toen vroegen ze aan Astrid van kwam hij wel eens boven, ja met een paar tassen weet je wel.

Nico:  Maar heeft die Stolk dan niet nog een grotere rol met die moorden te…

Koos: Weet ik niet.

Nico:  Ik bedoel dat je die Thialda visser boven had.

Koos: Dat eh..

Nico:  Daar was hij toch bij dan?

Koos: Nee dat weet ik niet. nee dat weet ik niet. nee daar was hij niet bij laten we het maar zo zeggen. maar het feit alleen al, dat jij dat zegt, zo denk de maatschappij wel.

Nico:  ja op zo manier.

Koos: En dat weet de recherche ook. Die mogen hun die zitten er in. maar dat hoef ik niet te zeggen.
Nico:  maar was hij er nou bij of was hij er niet bij?

Koos: Het gaat… nee hij was er niet bij, maar het gaat om hoe de maatschappij reageert. net zo goed over mij, over het boek weet je wel. En ik heb die wapens niet hoor om die maatschappij tegen te spreken.

Nico:  Nee nee

Koos: Ik ben justitie niet.

Nico:  Nee, dat ben ik met je eens.

Koos: Ik kan niet, wat hun met mij doen weet je wel van het ene hok naar het andere hok.

Nico:  Nee dat gaat niet. wat denk je als die Stolk daar bij is geweest en dat lekt uit. Nou dan valt nu nog de tweede of derde kamer bij wijze van. Haha

Koos: Het valt niet uit te lekken.

Nico:  Nee alleen maar met de wetenschap van jou natuurlijk, dat bedoel ik. Als dat uitlekt dat hij daar zo bij is geweest, nou dan heb je, dan gaan alle bellen rinkelen hoor, dat ken je van mij aannemen.

Koos: Maar het valt niet te bewijzen.

Nico:  Nee het valt niet te bewijzen.

Koos: Het valt niet te bewijzen al zal ik “Ja ” zeggen, het valt gewoon niet te bewijzen. Je kan alleen maar suggereren wat doet die man daar bij Hertogs weet je wel. dat die Hertogs een boef is. dat Hertogs veroordeeld is voor het schieten op de politie en dan weet je toch wie het is. En je heb dossier kennis van de heer Hertogs. je hoef die stukken maar op te vragen en je kan precies zien wanneer ik voor het eerst met de politie in aanraking ben geweest in tehuizen heeft gezeten en wat er allemaal gebeurd is. daar heeft die man van , ja hoe moet je dat zeggen, daar heeft die man wel in toegewerkt ook met het geven van wat hij wilde weet je wel laten we het zo maar zeggen. dat was zijn, dat was zijn kracht.

Nico:  Ja zo is het.ja het is wat he koos.

Koos: ja het is heel wat.

Nico:  ja maar we moeten toch eens kijken of we wat voor je kunnen doen gozer.

koos: Ik wacht. Kijk als ik behandeld wordt weet je wel.

Nico:  Ja natuurlijk.

Koos: Als ik behandeld wordt en de kans die raakt steeds minder uitgedund natuurlijk omdat ze weinig meer om te… Kijk de RSJ is een hoger orgaan weet je wel voor uitspraak. Die hebben gezegd van hij moet behandeld worden, hij moet terug geplaatst worden naar een tbs. Nou de justitie  doet het gewoon niet, die stuurt me gewoon naar een tbs-longstay.

Nico:  ja maar daar zit je niet op te wachten

Koos: je kan allen in de longstay komen als je tbs hebt. Nee je kan alleen in een longstay komen (hele harde muziek gaat aan) je kan alleen maar in een longstay komen als je een onderzoek hebt gehad of weet ik het allemaal. weet je wel zo of als je echt gestoord ben, laten we het zo zeggen. het is nog niet eens gebeurd weet je wel zo. Hij had toen weet je wel zo.  Hij had toen  moeten helpen. weet je wel. En wat ze nu doen is gewoon historie, het geen wat ik dus gedaan heb en ze zeggen zolang als je niet behandeld wordt halen we dit gewoon aan,

Nico:  ja natuurlijk.. Nou ja ik eh… hoe heet dat.. ik moet dingen laten doen me laten prikken om vier uur.

Koos: Ik ben benieuwd. ik hoorde kraak.

Nico:  Oh dat heb ik, mijn telefoon heb ik hier niet liggen, nee die ligt beneden.

Koos: Dan bel je me gewoon op.

Nico: en dan geef ik je mijn nummer door want dan ga ik. kijk als ik, lang  zo zit, ( laat Koos me voet zien) maar dat is het zelfde wat jij dan voelt en dan wrijven.

Koos: Voel je het nou tintelen dan?

Nico:  Nee een beetje.

Koos: Maar ik sport veel.

Nico:  Ik kan dat niet meer Koos.

Koos: Ja maar nou ben je ook in beweging he.

Nico:  Nou kan ik weer dit maken, en als ik voorheen een stukje liep dan kreeg ik last van me kuit maar dat zat natuurlijk al te werken, dat werkte al.

koos: Voelt het nou beter aan dan voorheen?

Nico:  ja gisteren…..

Koos: beter dan voorheen dus.

Nico:  nee gisteren heb ik voor het eerst na de operatie dan he, ja het is geen echte operatie. Ze gaan met een slang naar binnen en dan zonder verdoving.

Koos: heb je het gezien?

Nico:  ja op de monitor.

Koos: Eng he.

Nico:  Die vent dan moet die hoofd slagader open en dat voel je net als een ritssluiting als hij hem dicht trek. Nou ik heb wel even liggen gillen jongen. Hij zegt rustig aan. hij zegt: ” Ik had u ook onder narcose kunnen brengen maar dan hebt u er vijf dagen last van, na pijn”  Nu heb je maar twee minuten pijn.

Koos; Koos: Ik weet er alles van met die ader. Ik kreeg die chemo”s weet je wel. Op het laatst worden die aders die worden zo dun dat ze niet meer te prikken zijn weet je wel en dan gaan ze zoeken. dan zitten ze fout en dan raken ze weer, zitten ze op het bot..

Nico:  Zal ik zaterdag dan nog even komen

Koos: Ja zaterdag.

Nico: Een uur?

Koos: Een uur twee uur? Oh ik moet die vent, die vent zegt, zeg maar vanaf tien uur. dan kun je altijd als je eventueel om half twee komt dan kun je altijd naar binnen gaan.

Nico:  Oh nou zeg het maar.

Koos: Aanstaande zaterdag vanaf tien uur, je kan gewoon blijven hoe lang je wilt.

Nico:  Oh dat is leuk dat doen we dan.

Koos: Leuk man.

Onverstaanbaar. ( Nico trekt zijn jas aan )

Nico:   Geen probleem heb ik al.

Koos: Snap je, Wat heb je al?

Nico:  Moet ik alleen even kijken. Maar dat is er. Dat heb ik al kunnen regelen. Ik moet alleen even dat dingetje hebben weet je wel.

Koos: Ja ik geef je die papieren mee. Ik pleur alles in je jas, niemand die er naar kijkt en dan wegwezen. En je gaat gewoon je gang.

Wat pleur Koos in mijn Jas? dat houden we nog even onder de pet.

Nico:  Nee maar ik wil je zo graag helpen Koos. Weet je wat het is, je zit godverdomme al zo lang.

Koos: Dat zal me een worst wezen. Ik weet gewoon dat dit stukje laten we het zo zeggen. dat stukje van ja laten we dit bekend maken. ook als ik in die tbs-kliniek zit.

Nico:  Je moet naar die tbs-kliniek.

Koos: Maar justitie is moeilijk.

Nico:  Nee maar wat ik wil. Waar ik met die jongen over heb gehad, nou die jongen, een man. koos dat schrijf ik zelf op dat hoef jij niet op te schrijven Koos. officier van justitie of Koos gaar naar…

Koos: Die officier zegt natuurlijk dat moet bewezen worden.

Nico:  Ja maar hoe..dat staat zwart op wit dat dat wel uitkomt en mag u nu kiezen. koos gaat naar een tbs-inrichting vaan der hoeven-kliniek of dit staat morgen in de krant en op tv, u mag kiezen. Dat moet wel.

koos: Dan moet wel het hele onderzoek af zijn. Kijk un 1980 Ambachtsgaarde. Duynstee was weggegaan en toen is Stolk bij me op bezoek geweest wist hij mij precies te vertellen.

Nico:  maar jij heb meer dingen verteld Koos. wel meer dingen verteld wat allemaal in het boek staat.

Koos: van wat?

Nico:  Nou zoals het verhaal dat Freddie de been dingen heeft doodgeschoten, ja hier, dat heb jij gedaan.

Koos: Emy de Boer? ja.

Nico:  Ja maar kijk in dat boek komt dat allemaal anders over he. dat je daar andere verklaringen over heb gedaan en alles. Dus de mensen weten de hele waarheid niet. Ja toch? Dus er is gewoon wat te doen Koos.

Koos: Ja maar zo zit het verhaal weet je wel. zo zit het verhaal. En ik ga naar een tbs-kliniek en ik word behandeld kom ik in een normale…

Nico:  Nee maar dat is ook de bedoeling. Ik wil gewoon als allereerste wat ik nou in mijn gedachten had voor koos is koos gaat naar een tbs-kliniek en dan heb je lekker een keer in de maand of een keer in de zes maanden lekker verlof.

Koos: Nou zo werkt dat niet jongen.

Nico:  Nee maar goed…

Koos: Ik blijf voorlopig echt binnen.

Nico:  Ja maar hoe heet dat, naar een paar jaar dan dat je dan verlof krijgt he. Anders dan…dit uitzichtloos natuurlijk. Als je in een tbs-inrichting zit dan….

Koos: Ja die  behandeling, het gaat om die behandeling.

Nico:  Het gaat om die behandeling

Koos: Als die behandeling er is dan ben je ook…

Nico:  Voor resocialisatie.

Koos: Voor die  resocialisatie in aanmerking te komen en zegt justitie: “hij heeft levenslang wat nou resocialisatie ” dat is gewoon gelul. Ferry S die had achttien jaar en tbs en die  is gewoon tijdens zijn gevangenschap, is hij gewoon in behandeling gegaan.

Nico.  Ja.

Op de gang aangekomen is het druk. Een stuk of vijf mede patiënten lopen er rond. Ik vraag aan Koos ben je nou nooit bang geweest dat ze met iets anders aan kwamen. Koos: Nee. Nou een keer met die Spong die zat er dicht bij. Toe was ik wel even bang. Die kanker Freddie was zijn straatje aan het schoonvegen en die had tegen Spong gezegd dat ik ook dat meisje Matrie Koeldiep had vermoord wat ik je net vertelde van die Hark. nou ja het maakt toch allemaal niet meer uit. Dat heb ik inderdaad gedaan. Kijk ik had een goed alibi ik zat vast. maar als die Spong een klein beetje verder had gezocht had hij dat echt gewonnen. je weet toch nog wel dat  voor resocialisatie je  enkele uren strafonderbreking kon krijgen om naar de soos te gaan weet je wel. En toen die dag ben ik om half een vrijgelaten om dat te gaan regelen, Mijn broertje haalde me op. en met hem ging ik naar de soos. En toen leende ik zijn wagen zo  oude  witte Volkswagen. Ik ging een visje kopen op de Scheveningse haven en toen zag ik haar lopen en weet je wel ik was niet meer te stoppen. In de auto lag een tuinschaar ik verkracht haar en vermoord haar. Gelukkig was er toen geen dna haha dan was ik wel voor meer moorden gepakt. Ik denk speelt Koos hier nu een spelletje of niet. een uur geleden zegt hij dat Ingrid hem heeft opgehaald. Hij was vrijgelaten door  de rechter- commissaris. Omdat zijn advocaat had gezegd: Meneer Stolk begeleid hem nou zo goed. wat is nou waar? Om half vijf vrijgelaten. dan kan hij het nooit gedaan hebben. Maar als de rechter-commissaris hem vrij laat om half een. Ja dan is ook wederom Stolk medeschuldig aan deze moord.  Het past allemaal in zijn straatje zoals veel serie moordenaars die steeds agressiever worden met het moorden.  Het is schokkend te noemen dat toen die tijd het niet goed is uit gezocht wat de tijden betreft. Ik besluit om het toch maar aan Peter te vertellen. Dit is toch wel belangrijk. Maar bij aankomst in de auto, en kees weer met de zelfde vragen aankwam zetten. Dacht ik ach, laten ze het lekker zelf uit zoeken.  Ik denk: Ze vinden Stolk toch maar belangrijker dan dat. Ik hou gewoon me mond.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s