Peter R de Vries hangt Robbie Satter op aan de hoogste boom.

Of het gaat helpen betwijfel ik.  Als geen ander weet ik,  dat ik Robbie Satter heeft gekwetst om klakkeloos Koos zijn verhaal te geloven. Mijn rol in het geheel was: Proberen de waarheid te achterhalen van hoe en wat Koos had gedaan. Ik had geen inbreng de door Peter R de Vries uitgezonden tv programma.  Dat ongemakkelijke gevoel staat niet altijd in verhouding tot de ernst van de fout die ik hebt gemaakt. Ik bied dan ook bij deze mijn oprechte excuus aan Robbie Satter.

Het onderzoek van Peter R de Vries van de biecht Van Koos Hertogs.

Laten we eens op een rijtje zetten wat Peter nu heeft uitgezocht.

Een bezoek aan de Belgische politie. Waarbij terugkeer direct door kees van der spek werd verteld: Niks mee te beginnen  wat zijn die gek daar in België joh.

Een bezoek aan de zoon van Stolk. Die geen commentaar wilden geven. En ook Kees weer met zijn grote mond.  ‘wat een lelijke vrouw heb hij , die heb een baard!

De psychiater verteld tenminste dat Koos daar is geweest.

Procureur generaal Feber beaamd dat hij Koos heeft bezocht.

Advocaat Duijnstee zijn ze geweest met de verborgen camera. Die verteld dat hij nooit met koos heeft gesproken over Stolk met. Helemaal niets van op de Tv laten zien. Wat toch wel heel belangrijk had geweest als hij had verteld over het vuurwapen.

Advocaat Van Asperen. Die verteld door de telefoon: dat er toen geruchten over koos waren over een relatie  met Stolk. En iets van een pedofiel netwerk, maar dat waren geruchten.

Een rijschoolhouder die Peter zelf vertelde over hoe het is gegaan. dat hij inderdaad door Stolk is benaderd voor het halen van een rijbewijs.

En Sytze van de Zee is hij geweest. ook hier weer commentaar van kees. het boek van Sytse van der Zee.  “ach het bestaat uit mutaties”

Dat is Peter zijn wederhoor geweest. Als je van wederhoor kan spreken. Waarom de getuigen niet gehoord? dat waren toch wel echte bronnen geweest die wat meer hadden kunnen vertellen dan van bovengenoemde.  Maar wat te weten komen over  Stolk  was belangrijker.

 

IMG_0424De afgelopen maanden kreeg ik nogal wat vragen gesteld over:

Waarom? ik het complete verhaal op de website zet. En waarom naar Koos zijn dood pas. Het antwoord was simpel. Ik wist niet hoe ik een website moest maken. Ik ben een leek op dat gebied. Kwam nog eens bij dat mijn Thaise ATM niet bruikbaar is voor buitenlandse transacties. Ik ben dan ook geholpen door een persoon die ik zeer dankbaar ben voor zijn inzet en gedrevenheid. En ook het probleem was dat ik een Thaise computer had zonder Nederlandse spel controle. En dat ik niet kon plakken en knippen omdat ik alles had gescand als foto. Dan moest ik weer een programma hebben van PDF. En het geduld ervoor hoe te doen. Ik kon het niet opbrengen. Nu eindelijk sinds enkele maanden dus wel een laptop   in het Nederlands . Maar ik moet nog wel steeds elke bladzijde over typen van wat Koos heeft verteld tijdens de verborgen camera.

Het afgelopen jaar ben ik zelf gaan uitzoeken wat er nu wel en niet klopte van Koos zijn verhalen. En tot mijn stomme verbazing toen ik mijn dagboek in keek. Zag ik dat ik  de gegevens al had opgeschreven over koos. Wat zo belangrijk was. Een beetje dom kan je wel zeggen. tussen alle papieren  kwam ik dan ook het dossier tegen waarin alle verhalen die koos vertelde geen moer van klopt. Na het inzien daarvan. Kon ik me wel voor mijn kop slaan. Maar goed.  dat Koos een psychopaat was. Daar hoef je niet over te twijfelen. Daar hebben we de Pieter Baan of de Mes-dag niet voor nodig. Over Stolk verteld hij grote deels de waarheid.

Wat ik ontdekte was dat Koos  geen kort geding wilde tegen het door Hendrik Jan zijn geschreven boek Haagse Penoze. Volgens zeggen waren Koos zijn woorden: “ Het tv programma en het boek hebben de kans op vrijheid volledig weggenomen. Die gaan spitten van wat er in het boek staat. Ik kom nooit meer vrij” Zo beetje zijn laatste woorden waar hij gelijk in had.

Wat ik verder heb uitgezocht! Wat Peter de Vries dus niet heeft gedaan. Is dat koos een rookgordijn heeft opgetrokken. Zoals hij dat ook deed in 1980/81/82.

Koos had het niet gedaan, Koos kon kinderen immers geen kwaad  doen. Niet Koos heeft het gedaan. Maar Fred! Die  heeft Emy de Boer dood geschoten. De kroongetuigen zijn zelf de daders. Een heel arsenaal van leugens die hij uit zijn hoge hoed toverde. En dat heb hij ook tegenover mij gedaan. Slim sluw  en geslepen heeft hij dat gedaan. Vanaf de eerste briefwisseling heeft hij nachten wakker gelegen om zijn verhaal tegenover mij te vertellen. Er was immers hoop met mijn hulp. Hij was er honderd procent van overtuigd dat ik hem kon helpen  om behandeld te worden.

Laat ik beginnen met zijn grootste leugen. De moord op Edith Post. Waar hij zonder blikken en blozen Robbie Satter als een mededader noemt.

Dat is absoluut NIET WAAR.  Ik heb er zo op gehamerd bij de Vries. We moeten Robbie Satter, Freek van Bruggen, Freddie de Been, Ingrid Nauman Astrid Duivenvoorde de ex van Koos, de Haagse portiers en Henry de Vos gaan horen. Nee! we hebben Stolk een mededader en de wetenschap die Koos heeft verteld van de Zweedse meisjes was het antwoord van hem en Kees. We hebben genoeg voor een heel goed programma. En we moeten in  in April uitzenden. Ik mocht wel alleen gaan. ja, dank je de koek koek  ik ben geen journalist.

Een journalist controleert de feiten in zijn berichtgeving en maakt die feiten waar mogelijk controleerbaar. Nou er is helemaal niets gecontroleerd. Door Peter de Vries. Waar het om gaat wat betreft controleren is het achter wegen laten van wederhoor en het door elkaar gebruiken van feiten en fictie.

Koos was weliswaar een goede bekende van Robbie Satter. Maar Robbie is nooit op die plek geweest met Koos Hertogs. Koos is herkend door een echtpaar die hem hebben zien lopen met Edith Post. De man had een geblokt overhemd met in zijn linkerhand ( Koos is linkshandig) een schep. Koos ontkende dit toen allemaal. Maar steek de tezelfdertijd een beschuldigde vinger uit. Naar de hem goed bekende Robbie Satter, die Qua postuur  op hem lijkt en bovendien wel in het bezit van auto”s is geweest die qua type aan verdachten Opel Commodore doen denken. Alleen op deze grond wordt dan  de uiterst summiere aanwijzingen voor moord te vervolgen, een klacht ex artikel 12 SV. op de griffie gedeponeerd, die kort daarop schielijk wordt ingetrokken. De beschuldiging van Koos was een laatste noodsprong, hij wist dat het net zich aan het sluiten was. Robbie is nooit herkend daar in de duinen of parkeer plaats. Robbie heeft nooit vermomd op de rechtbank gezeten. Robbie Satter was geen kroongetuigen in deze zaak. We zijn er met open ogen ingelopen. Een groot rookgordijn. Maar Peter moet hebben geweten dat het verhaal van koos niet klopte. Het is toch de man die alles zo goed uitzoekt. Hij is niet voor niks 30 jaar misdaadjournalist. Wat hij zelf al honderden keren op tv en in de media verkondigt. Koos heeft ook die dag en dagen daarvoor meerdere keren aan verschillende meisjes gevraagd:  “  Ga je mee mij straks helpen “koos heeft dus niet specifiek gezocht naar Edith Post. Ongeacht wie hij had mee kunnen nemen had hij, zo wie zo vermoord. En niet uit schaamte of angst voor herkenning. Nee gewoon omdat hem dat een enorme kick gaf.

Van de vele getuigen die Koos op 29 september 1980  herkende  de man met de schep. Maar geen van de getuigen hebben Robbie Satter daar zien lopen laat staan herkend.Een echt paar hebben een man en een kind zien lopen. En die herkende Koos toen niet met een oslo confrontatie. maar herkende ook niet Edith Post. Met dat gegeven is Koos aan de slag gegaan met Robbie Satter als schuldige aan te wijzen.

Koos verteld mij, als ik hem vraag over de bijtwond van zijn pink. Wie! Kon nu weten dat Edith Post in jou pink heeft gebeten. Koos antwoord. Weet ik niet. Niet van mij in ieder geval. Met even door vragen zegt hij: “wat denk je van Satter “  Bij dit antwoord is het verplicht van een journalist bronnen te zoeken die dat kunnen bevestigen. Nee Peter heeft  nog niet eens de moeite genomen! Om dat te onderzoeken. Hij heeft dan wel de naam van Robbie zijn achternaam weg gepiept. Maar nadat de uitzending had plaats gevonden wisten bijna alle Hagenaars met wie hij bedoelde.

Tegen wie Koos het wel vol met trots heeft verteld, dat is tegen Freddie de Been geweest. En dat is ook wel  normaal. Van hun jeugd af waren ze gezworen kameraden. Hebben samen ingebroken, overvallen gepleegd, verkrachtingen, en samen gemoord. Ook Ingrid wist het. Freddie heb het tegen Freek van Bruggen verteld. Nadat Freddie ruzie kreeg met koos over geld en cocaïne. Op de rechtbank werd toen verteld in 1980/81 dat het beschikbare sporenmateriaal volstrekt betrouwbaar was. Maar het was  niet het geval wat de, getuigen betreft.  Zowel Koos en de getuigen Freddie de Been zijn met meer opzienbarende, dan geloofwaardige onthullingen gekomen. Waardoor gerede twijfel aan het waarheidsgehalte van de verklaringen van Verbruggen, de Been en Nauman is ontstaan. Dat was in 1981

Op 20 september 1983 bij het hof zegt de aanklager:

Van Bruggen: een man op wiens strafblad een aantal ernstige vermogens-misdrijven prijken. Het wordt hem echter te gortig als hij het verhaal krijgt te horen betrekkend hebbend  dat Koos  Edith Post heeft vermoord. Hiertegen komt ook zijn overigens niet al te zuiver geweten in opstand. Hij is hierover oprecht  verontwaardigd en legt op mij als een eerlijk overkomende verklaring af die exact overeenkomt met de al eerdere afgelegde verklaring.

Maar hoe die tot stand is gekomen is een ander verhaal. In principe had deze getuigen een strafvervolging moeten krijgen van een ernstige overtreding van art.136 van het wetboek van strafrecht. Verzwijging van een misdrijf.  dat telt ook voor Freddie de been. Maar dat terzijde.

Over Freddie de Been  bestaat ook geen twijfel dat hij een volstrekt gewetenloze psychopaat is.

Komen we bij de Zweedse meisjes. Ook hier niets dan leugens  door Koos verteld.

Wat betreft het wapen wat koos vertelde. Klopt helemaal niets van.

Het kaliber van de revolver waar Koos het steeds over hebt en die dan eerst weer in zijn huis is gevonden.- wat echt helemaal doorzocht is door de recherche.- En dan is het  weer in de auto gevonden door Ingrid. Het kaliber patronen waar mee de meisjes zijn vermoord. Komt helemaal niet overeen  met de bedoelde magnum die hij steeds noemt. Ook de Rolls Royce is een uit de lucht gegrepen verzinsel van Koos. En  het heeft nooit iets met drugs te maken gehad.( Vernomen uit zeer betrouwbare bron.) Het verhaal van de Belgische politie zal best waar zijn. Maar of Max daar ook voor is verhoord kan ik niet over oordelen. Wel van Freddie de Been en Ingrid. Ingrid heeft de meisjes gezien, Ingrid heeft de meisjes wat te drinken aangeboden tijdens een gesprek bij het oude kleine postkantoor. In de JanHendrikstraat in Den-Haag Ze zijn met haar meegegaan naar de City bar. Daarna zijn Freddie en koos met de meisjes vertrokken. En  ze daarna maar gewoon vermoord voor de lol.

Zoals eerder geschreven vertelde Koos over de moord op Emy de Boer. Hij schoot haar dood op de trap. Dat zal best waar zijn. Maar heeft haar eerst bedwelmd met chloroform en verkracht en  toen ze naar huis mocht van Koos. Zij, zei: Ik ga wel naar de politie en toen heeft hij haar willens en wetens neer geschoten. De trap op gesleept, ze leefde toen nog. En heb haar toen uitgescholden voor hoer en waarom luister je niet. Ook Peter moet hier hebben geweten als misdaadverslaggever dat het verhaal niet klopte. En dat niet heeft onderzocht.

Als doodsoorzaak wijst het rapport van Dr. Zeldenrust een tweetal schot verwondingen in hoofd en romp aan. tevens kan samendrukking van de hals een rol bij het veroorzaken van haar dood hebben meegespeeld, evenals bedwelming met chloroform.

Waarschijnlijk maar dat denk ik. Is het niet gebleven bij schelden en vloeken tegen Emy de Boer zoals Koos vertelde. Maar nog even heb genoten van haar keel dicht te knijpen. want zo psychopaat was Koos.

Ook had Peter moeten weten dat je als vrijstaand mens je niet kan melden in een gesloten inrichting als het PSC in Scheveningen. koos is daar nooit geweest. Maar gewoon naar Stolk gegaan nadat hij de sporen van de moord op Thialda Visser zo goed mogelijk in de martel kamer had opgeruimd.

Bij vertrek uit Nederland krijg ik een titel van: Meester- Infiltrant. Mijn werk, aanpak, inzet en betrokkenheid waren altijd voorbeeldig. Maar dat kan je niet zeggen van Peter R de Vries. Die al in het bezit was van het requisitoir  van 20 september 1982. Die ik ook in mijn bezit zijn. dat heeft hij gekregen van Sytse van der Zee.

Peter is wat mij betreft door het ijs gezakt.

Morgen waarom? is Nico nou zo boos op Peter en Kees geworden.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s