Hoe koos de Pieter-Baan- Centrum op het verkeerde been kon zetten.

Op 17.02. 1964 werd koos al veroordeeld tot  jeugd TBR. En daar zou het niet bij blijven. Er volgen nog vele gevangenisstraffen achteraan. En zelf tot tweemaal toe jeugd TBR. Waar hij later na zijn veroordeling op de drie kinderen Thialda Visser, Emy de Boer, Edith Post, dankbaar gebruikt maakt van de ervaring van de twee TBR veroordelingen.

pieterbaan centrumIn 1994 toen we spraken over zijn bekentenis. Zei Koos: Ik heb die bekentenis gedaan  om een behandeling te krijgen. Ik zeg: “ik zeg ben je dan niet bang voor die TBS? ” Nee dat komt wel goed. Ik heb zat ervaring met die psychiaters en al die gekken. Het is allemaal simpel. laat je emoties zien en het komt voor de bakker. Simpel maar effectief. Toen ik in de van de Mes-dag aankwam had ik natuurlijk allang daarvoor die testen gedaan net zoals in het pienter Baan Centrum. Je weet wel. dat je met die inktvlekkentest allerlei gekken dingen moet zien. Niet alleen maar vogels en bloemen, ook een kat een auto de zon of wat dan ook. De duizend vragentest stelt niets voor. Als je goed kan onthouden dan is het een makkie, de vragen komen weer in een andere volgorde terug. De tekeningen maken. is ook simpel, maak en volledig  tekening van een man of een vrouw niks aan veranderen of uitgummen. Zodra jij maar je angst en emotie,s laat zien dan scoor je hoog en komt in aanmerking voor alle programma,s. Uit eigen ervaring weet ik dat het inderdaad simpel is om het TBS systeem te manipuleren. Ik wil niet beweren dat de psychiaters en welke logen dan ook niet hun best doen, om iemand te genezen. maar een psychopaat is niet te genezen. Daar is geen therapie voor, geen medicijn voor, en geen behandeling voor. Het is weg gegooid geld. Dat soort mensen als Koos Hertogs moeten gewoon levenslang vast blijven zitten. Hoe vaak is het niet verkeerd gegaan? Teveel om op te noemen.

Hoe is nu koos zijn goedkeuring voor een behandeling tot stand gekomen?

Op verzoek van het Ministerie van justitie gebeurd dat. Door het Hoofd afdeling Individuele Detentie. en beveiligings zaken in Den Haag. Het Pieter Baan Centrum word ingeschakeld.Psychiatrische Observatiekliniek van het gevangeniswezen te Utrecht. Er word een team samen gesteld na inzage te hebben genomen van de gerechtelijk stukken, en die gaan dan de geestelijke vermogens bekijken van Jacobus Dirk Hertogs. Zoals Koos al vertelde gebeurde dat door J.M.J.F. Offermans psychiater en mevrouw K.M. ten Brink, psychologe.

De specifieke vragen aan Offermans en ten Brink  daarbij zijn:

Wat zijn de bevindingen en welke diagnose kan er gesteld worden?

Is er mogelijke sprake van “splijting “of  “dissociatie “in de persoonlijkheid van koos Hertogs. Zoals gesuggereerd uit eerdere rapporten?

Kunt u post hoc alsnog uitspraak doen over de toerekeningsvatbaarheid van Koos met betrekking tot de bewezen feiten.?

wat kunt u mededelen over de eventueel nog bestaande delict respectievelijk recidivegevaarlijkheid van Koos?

Indien u aanwijzingen vindt voor bestaande psychopathologie, acht u het dan gewenst deze in aanmerking te doen komen voor behandeling gezien de levenslange gevangenisstraf van Koos?

Zijn er mogelijkheden dat een eventuele behandeling succesvol is ten aanzien van het terugdringen van recidivegevaarlijkheid?

Zo ja, welke behandelingssetting acht u geschikt om deze gevaarreductie te bewerkstelligen?

Heeft u basis van de observatiegegevens verder suggesties en voorstellen ten aanzien van de voortzetting van de gevangenisstraffen de invulling daarvan?

Dan komen naar zes weken de resultaten van het onderzoek,alsmede de daaruit getrokken conclusie.

Dus in een tijdsbestek van zes weken. Weten  zij dat een psychopaat te behandelen is of niet te behandelen is.

Ja dat is heel wat zo samenstelling. dan gaan ze gesprekken voeren met Linda de zuster van Koos. Linda die toen al jaren de hoer speelde. Een telefoon gesprek met zijn broer  Guus. Zijn broer Frans was onbereikbaar en zijn voormalige zwager Arie Blom weigerde absoluut om als referent op te treden. De bovengenoemde namen zijn ook de enige die Koos zijn blijven bezoeken. De ouders van koos zijn toen al overleden.

Dan vragen zij het penitentiair dossier op van Scheveningen met toestemming van Koos zelf.

Praten even met de mentor van koos de psychologe en het afdelingshoofd van de Biba.

Dan gaan ze aan de slag hoor. dan vragen zij aan Koos , naar de familie omstandigheden. Koos zegt: ja vader was afkomstig uit een groot reizend gezin dat in 1931 in  Den-Haag is gaan wonen. verschillende broers en zusters van vader zijn in het prostitutiebedrijf terecht gekomen als prostituee en als souteneur. koos noemt met name zijn tante Willie, bij wie moeder het bordeel schoon hield. vader was bloemenventer en heeft zich nooit ingelaten in het prostitutiebedrijf. Bij Linda heeft dat wel eens de vraag opgeroepen of hij niet jaloers is geweest op  (het geld van) zijn broers. Vader nam ook nooit gestolen spullen van Koos aan. vader verdiende een karig loon dat hij grotendeels naar het café bracht. Volgens Linda was hij een gewoonte drinker maar geen alcoholist. Het was elke dag weer spannend hoe hij thuis zou komen. Als hij nuchter was ging het van:  “he zus hoe gaat het” Was hij dronken dan was het ” hoerekop. ” en tegen de jongens “ruigpoot ” Koos ‘hoort’ in zijn herinnering nog steeds het geschreeuw nog alle dagen.

ja ja Koos was nooit thuis van kinds af aan was hij op straat bezig. Maar de psychologen kunnen hier wel wat mee? Koos laat dan zijn gevoelens zien.

Hoewel het huwelijk van de ouders slecht is geweest, was vader niet opgelucht toen moeder in 1983 verongelukte. integendeel, hij miste haar erg en veranderde van gedrag  hij noemde me toen zelfs bij mijn naam. Aldus Linda. vrij snel naar moeders dood werd vader dement, aldus koos.hetgeen Linda bevestigt. hij werd via koos zuster Irene opgenomen in een verzorgingshuis  in Scheveningen. “dat was vlak achter mij en ze hebben me nooit wat gezegd “aldus koos. Hij was toch wel wat verontwaardig dat ze het niet hadden verteld. In dat tehuis stierf vader op acht oktober 1987, ruim 73 jaar oud. “Zijn dood deed mij niks” aldus koos. En  Koos heeft in de detentie situatie ook niet extreem gereageerd.

De vader van koos is trouwens nooit bij Koos op bezoek geweest toen hij was gearresteerd voor de moorden.

koos zijn moeder kwam eveneens uit een reizend gezin. dat in 1928 in Den Haag is gaan wonen. Zij heeft een moeilijke jeugd gehad, haar vader dronk en was erg streng en de kinderen waren al jong op zichzelf teruggeworpen. Mijn moeder ging na de lager school in de huishouding werken. dat bleef zij doen ook tijdens haar huwelijk en het grote aantal kinderen. moeder was onbetrouwbare vrouw,ook in de pedagogische zin. dat word door koos in tal van voorbeelden geschilderd. Zo nam zij ook gestolen spullen van hem aan. ook lokte ze hem uit kindertehuizen weg,om hem dan te laten ophalen door de kinderpolitie.

Ook hier speelt Koos een rol, volgens vele is het allemaal verzonnen wat Koos verteld. Op de Valiantlaan waar Koos zijn moeder vaak ging kaarten. Kwamen veel bekende jongens binnen. Die toch heel wat anders beweren dan Koos. Dat koos zelf mee aan het kaarten was en zijn moeder zijn maat was met klaverjassen en dat Koos steeds  balletjes gehakt en porie bitterballen bestelde. Koos draait voor de psychologen de rollen om. 

Verder noemt koos net als zijn zus Linda het onbegrijpelijk dat moeder thuis geen aanduiding van seksualiteit wenste te horen, maar tegelijkertijd wel in het bordeel van tante Willie werkte schoon hield en zich daar dan prima amuseerde met de meisjes.

Ik persoonlijk vind dat wel normaal. In die tijd  was het een taboe thuis. Er werd niet over seks  gesproken.

In het begin van Koos zijn detentie is zijn moeder regelmatig op bezoek geweest. Koos was toen nog ontkennende verdachten en moeder steunde hem daarin. Maar volgens Koos was ze alleen maar nieuwsgierig en was het haar al snel te veel..

Hier weer duidelijk kenmerken van een psychopaat altijd de schuld bij een ander neerleggen zij was immers de aanzet geweest om kinderen te vermoorden. Hij was altijd erg blij als hij bezoek kreeg van zijn moeder aldus sommige medegedetineerden.

Koos zijn moeder kwam  om het leven bij een verkeers-  ongeval, zij raakte met haar fiets onder een vrachtwagen. Koos vertelde in 2010 dat hij daar geen enkel gevoel bij had, hij er niet om haar dood heeft getreurd. Alleen hij was erg kwaad dat ze er goedkoop was vanaf gekomen. Koos had haar zo graag alles willen vertellen. Dat zij de schuldige was van de kindermoorden..

Maar uit het verslag van de gevangenis komt echter naar voren dat Koos zo erg ontdaan was van het bericht dat hij zelfs moest aangemeld worden bij de F.O.B.A. Deze plaatsing hoefde echter niet gerealiseerd te worden. Koos wilde graag naar de begrafenis. Maar mocht wegens gevaar er niet bij zijn.

Over de opvoedingsmethodes valt wel het een en ander te vertellen. daar zijn wel wat voorbeelden van. waaruit mag blijken dat de ouders pedagogisch en affectief zo consequent onbetrouwbaar zijn geweest dat de kinderen,  -koos in ieder geval- nooit anders hebben geweten dan dat de eeuwige strijd tussen de ouders,de dubbelzinnigheid in het ouderlijke gedrag en de tegenstrijdigheid in de ouderlijke aanwijzingen normaal waren. De kinderen werden nauwelijks gesocialiseerd tot man en vrouw en ze kregen geen individualiteit aangereikt.Er waren wisselende coalities tussen ouders en kinderen en kinderen onderling. Een pikorde waarin Koos tot zijn schaamte nu! nog kon afgeven op zijn broer Leo. De kinderen zijn niet opgevoed of hebben op zedelijk gebied een anti opvoeding gehad. koos en ook de andere zijn daardoor van kleins af overlevers geweest. Sociaal gezien gold het recht van de sterkste waarbij een slimme, manipulerende aanpak dikwijls beter was dan een gespierde. De kinderen hebben daarin op heel verschillende manier hun weg gevonden.

Dat slimme manipulerende gedrag van Koos. Kan je wel zeggen dat hij daar een kei in was.

Koos oordeelt en veroordeeld zijn broers en zusters.

Zijn zus Riet de oudste van een tweeling die is vernoemd naar haar moeder,heeft Koos nooit meer wat van gehoord, hij zou niet weten waar ze woont en wat zij doet..

Martha is volgens koos hebzuchtig en misbruikt andere mensen. Koos zou als kleuter door deze zus veel en hard geslagen zijn. Martha heb nooit meer wat van haar laten horen.

Henk de oudste broer, is voor Koos zeer onbetrouwbaar geweest. Rond Henk – in relatie tot de ouders- hangt een waas van geheimen op het gebied van seksualiteit. Henk zou zus Wil seksueel hebben willen exploiteren. Volgens Koos is hij als klein kind door Henk seksueel  benaderd. Henk heeft gedurende de detentie niets meer van zich laten horen.

Guus, bijgenaamd de ” professor “heeft t.b.c gehad, hij kuurde in Davos en had daarna een apart kamertje ( uitgebouwde kast) Guus leid nu aan een ernstige vorm van reuma. Hij wordt door Koos “een rommelaar “genoemd. Deze broer is aanvankelijk wel op bezoek geweest in het huis van bewaring, maar hij wroette in de zaak ( Koos ontkende toen nog) alsof hij een rechercheur was. Koos heeft het contact verbroken. Guus heeft nog een nauw contact met Frans. Guus liet telefonische weten dat de hele familie via Frans op de hoogte blijft van Koos zijn wel en wee. Koos zou niet zijn vergeten door de anderen.

Broer, Jan werd door Koos als klein kind bewonderd als zeeman “later door zag ik hem”Hij is egoïstisch en vrekkig. Ik heb hem in die jaren nog eens neergeslagen,aldus Koos. Jan is niet meer op bezoek geweest.

Broer, Ben “de lieveling van moeder ” aldus Koos. is een broer die ik eigenlijk ook niet ken, alleen maar van verhalen. Ben zou agressief zijn geweest en een drinker ” maar hij is goed terecht gekomen ” Ben is nooit op bezoek geweest.

Wilhelmina is op 1 jarige leeftijd gestorven en tot haar eigen dood door moeder als een engel gekoesterd. Een ander geboren kind kreeg later dezelfde naam als dat kind.

Zuster, Annie was ten tijde van het vorige onderzoek kennelijk net uit de gratie, volgens koos moest hij in opdracht van zijn ouders haar vroeger volgen en controleren. Dit leidde dan tot straf of corruptie. Volgens koos Is Annie wel in hem geïnteresseerd geweest, “maar ik moest wel wat meebrengen ” Ze is niet meer op bezoek geweest. Annie is nu getrouwd met oom Frans, de vroegere man van tante Guusta.

Zus,Irene wordt door Koos . ” een ja knikker genoemd “, en ”  seniel ” en ” hebzuchtig ” Irene is wat vaker op bezoek geweest, maar daar kwam een eind aan  nadat zij eens dronken op bezoek kwam.

Broer, Leo is een kind dat uitzonderlijk geleden heeft onder de sfeer thuis. Hij had (onder anderen een nerveuze tic ( snurken tijdens zijn slaap) waar hij enorm voor werd uitgescholden. koos spreek daar met mededogen over. waar de andere jongens gewoontetrouw als poot werden uitgescholden, daar werd Leo systematisch door vader vernederd toen steeds duidelijker werd dat hij homoseksueel was. ” Ga maar naar het Haagse Bos, daar kun je zien wie je bent.” werd hen toegevoegd. ” nou weet ik zeker dat ik een ruigpoot ben” zou Leo na de boswandeling vertwijfeld hebben geschreeuwd. Leo heeft zich ontwikkeld tot een solitaire man, die zich haast letterlijk in zijn CD”s heeft ingebouwd, aldus Linda. Hij zou pas na de dood van van de ouders echt zijn uitgekomen voor zijn homoseksualiteit, maar dan op een zichzelf verwerpende wijze. Leo heeft koos na dien arrestatie laten weten vanwege de emoties niet bij hem op bezoek te kunnen komen.

Zuster, Wil. het kind dat vier jaar later na de dood  van het kind haar naam ” erfde ”  heeft in het begin van zijn detentie nog wel contact  met koos onderhouden. maar koos heeft dat laten verwateren, omdat ze naar zijn zeggen alleen maar kwam klagen over haarzelf. : vroeger kon ik wel goed met haar opschieten ” maar ook bij haar ” moest ik wel iets meebrengen.” Wil is gehuwd geweest met Arie Blom. Deze is ook naar de echtscheiding Koos wel blijven bezoeken. Hij wilde beslist niet als referent optreden. Volgens  een afdelingshoofd van P.I. Scheveningen had dat contact niet veel om het lijf. van de heer Blom is bekend dat hij een keer sterke drank heeft proberen binnen te smokkelen.

Broer, Peter vormde een tweeling met zus Linda maar onderhoudt in tegenstelling tot haar al twaalf jaar geen contact meer met koos. ” hij bleef zomaar weg ” Aldus Koos.

Broer, Hannes wordt door koos omschreven als de meest criminele van alle. Hannes zou een harde zijn, gebruikt maken van iedereen en alles, een dief en heler, maar ook een sensatie zoeker Koos wil hem niet eens op bezoek hebben. Hannes heeft geprobeerd zoveel mogelijk in te pikken van koos zijn spullen na diens arrestatie.

Maar! Koos deed wel inbraken met Hannes. Samen overvallen pleegde. Hij heeft Koos geholpen  met het stelen van hout en isolatie om samen met hem en andere de martelkamer te bouwen.  Hannes was niet echt sociaal te noemen. daar ben ik het direct mee eens. Maar hij was niet degene die kinderen ontvoerde verkrachte, martelde en dan vermoorden en als oud vuil ergens dumpte.

Broer, Frans is koos altijd trouw blijven bezoeken. Die heeft het karakter van ouwe jongens krentenbrood aldus het personeel van de gevangenis. Voor Koos lijkt Frans het kleine broertje te zijn ” Ik heb veel invloed op hem” Maar hij zegt ook: ” ik heb  geestelijk veel aan het contact met Frans.” Frans werd door mij wel schriftelijk benaderd, maar hij reageerde niet.

Broer, Bart werd na de aanhouding van koos in 1980 aangewezen als ” huisbewaarder’ Hij ging wonen in de woning aan de Zuidwal. En beschermde koos zijn eigendommen zo goed als kwaad dat kon. Hij kwam destijds ook wel bij Koos op bezoek. In 1989 is de woning ontploft na een gas lekkage. Bart werd zwaar gewond uit de brokstukken gehaald en overgebracht naar het brandwondencentrum. Koos heeft hem daar mogen bezoeken, om afscheid te nemen van de stervende. Dit bezoek is voor Koos zeer aangrijpend geweest. Rond de ontploffing ia altijd de suggestie van suïcide blijven hangen De woning aan de Zuidwal is gerenoveerd en herbergt nu kennelijk kamer bewoners. Direct achter de woning is het prostitutiebedrijf nog altijd in volle gang.

Ik kan mij niet voorstellen, om in een huis te gaan wonen waar mijn broer kinderen hebt verkracht, gemarteld en vermoord heeft.

Morgen verder over de seksuele relaties in de familie.

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s