Hoe Koos en zijn zuster Linda overwogen tijdens zijn detentie suïcide te plegen.

De behuizing was minimaal voor zo groot gezin. maar volgens Linda is het iets minder erg geweest als werd gesuggereerd in het rapport van 1982. “toen de jongste kinderen kwamen waren de oudste”n natuurlijk al het huis uit.” Aldus Linda. Wellicht speelt in die beleving een rol dat Linda als enige “apart werd gelegd.”

groenensteinKoos,heeft het gezin in haar maximale grootte meegemaakt voor hem waren de kinderen letterlijk  op elkaar gestapeld.. Het is nooit tegen Linda gezegd waarom zij apart werd gelegd,in een soort bed-kast, waar eerder de tuberculeuze Guus in had gelegen. Mogelijk hadden de ouders daarmee willen voorkomen dat Linda en Koos seksueel contact zouden hebben in de periode dat Koos vanuit de kinderhuizen met verlof thuis kwam dan wel kwam onderduiken na te zijn weggelopen.

Vader verdiende weinig geld als bloemenventer. daarbij ging zijn geld meestal op aan cafébezoek. het gezin dreef daarmee vooral op het geld dat moeder verdiende als schoonmaakster en op wat de kinderen – illegaal of legaal- binnen brachten. Maar er was vaak geen geld en geen eten toen de kinderen klein waren. Linda vertelde hoe zij in latere jaren nog weleens geld aan moeder gaf, in ruil voor onderdak en rust. Sommige van de andere kinderen deden dat ook wel,aldus Linda. maar de anderen waren keihard en egoïstisch. Tussen de ouders heerste veel strijd over  het geld. dergelijke ruzies kan men zich naar woord en gebaar niet plastisch voorstellen. Volgens koos verzoop zijn vader het geld.. maar hij was geen alcoholist aldus Linda.. de drank van vader beïnvloedde wel alles- de sfeer, de armoe, het geweld- in het gezin. moeder heeft vruchteloos geprobeerd vader van de drank af te krijgen. moeder heeft in 1966 echtscheiding aangevraagd, maar de ouders zijn nooit feitelijk uit elkaar gegaan,aldus koos. “ze konden toch ook niet zonder  elkaar ‘aldus Linda. En twee adressen betekende ook twee inkomens.. de onderscheiden kinderen en dan zeker de jongens, zijn in hun volwassenheid allemaal wel meer of minder alcohol en/of drugs gaan gebruiken, al dus Linda, doch slechts zus Wil zou verslaafd zijn aan alcohol. Koos heeft ook veel alcohol gedronken en  (in ieder geval) ook veel cocaïne gesnoven.. Hij verwijt in 1983 zijn aandeel in de delicten daaraan. Ook Linda heeft cocaïne gebruikt, aldus Koos. Koos is tijdens detentie dikwijls betrap  op gebruik van drugs.

Koos geeft de schuld aan het cocaïne gebruik. Sorry hoor ik ken misschien wel 10,000 jongens en meisjes die cocaïne gebruiken en die echt geen kindermoorden hebben gepleegd. 

In het rapport van !982 wordt Linda,s uitspraak, “als hij me broer niet was, dan had ik verkering met hem” Linda heeft dit later gelezen als een verwijzing naar incest. ” zij beschikt over het rapport en tal van andere papieren uit koos zijn zaak” Linda spreekt zich ten aanzien  van vermeende incestueuze relaties in het gezin nu duidelijk uit. Zij is er van overtuigd dat er geen seksuele contacten zijn geweest tussen de ouders en een of meer van de kinderen. Er zijn “natuurlijk wel van die spelletjes geweest”tussen verschillende broers en zussen. Zij refereert daarbij aan de ontwikkeling van haar eigen kinderen. Tussen Henk en Willie heeft er mogelijk wel een seksuele relatie bestaan, maar Linda weet dat niet zeker.Wel weet zij dat deze twee getracht hebben via een oom in het prostitutiebedrijf te komen. Deze oom accepteerde dit niet en waarschuwde de ouder. “het huis was toen echt te klein ” aldus Linda. Tussen haar en Koos is er na haar oordeel,geen incestueuze verhouding geweest: “als Koos thuis kwam ”  Dan knuffelen altijd wel en we hebben ook wel spelletjes gedaan. “Maar verder niet ” Koos gaat verder in zijn verhalen. “wij hebben wel boven op elkaar gelegen ‘maar geweld of dreigen met geweld zijnerzijds ontbrak daarbij. Wel was er altijd en overal aanwezige angst voor ontdekking door de ouders. Linda voelt zich niet misbruikt door koos.j voelt zich door hem gekoesterd. Dit is wederzijds geweest. Koos  ervoer naar het lijkt, alleen bij deze zus onvoorwaardelijke liefde.

Gevraagd naar de redenen voor haar hechte band met Koos geeft Linda aan dat Koos voor haar  “de meest sociale “,de enige sociale van het stel”is geweest. Door de leeftijdsverschillen was koos voor haar ook de enige bereikbare broer. ze vertelt verder hoe verwarrend het voor haar destijds is geweest dat Koos,steeds weer van huis weg moest naar de internaten. Koos werd daardoor ten dele haar reële grote broer en anderdeels haar “gedroomde grote broer”ze vond het ook zielig voor koos dat hij steeds weg moest. later werd de band tussen Linda en Koos op een andere manier heel sterk doordat koos haar in de binnenstad – toen ze naar haar zeggen als enige van de kinderen wel in de prostitutie zat, en veel drugs gebruikte- veel bescherming heeft geboden ( niet als souteneur, maar als “de zus van Koos” Toen Koos . In 1980 voor de zeer ernstige delicten werd aangehouden,geraakte Linda dan ook direct in grote problemen. Zij werd naar haar zeggen door Koos zijn vriend Freddie de Been zelfs verkracht.

Koos en Linde konden met hun afgestemde verhalen de psycholoog en psychiater doen geloven dat het zo was. Maar Linda en koos hadden wel terdege een incestueuze seks relatie met elkaar. En koos was simpelweg haar pooier. Ik weet me nog goed te herinneren dat er vaak in het café werd gedold van: “He Koos er ging een buitenlander bij Linda naar binnen ” Nou dan vloog hij  naar de Van Limburgstirumstraat ” waar Linda achter het raam zat. Koos besliste wie er wel en niet naar binnen mochten. Ook enkele bekende jongens mochten van Koos niet naar binnen bij haar. Niet alleen met Linda had koos een incestueuze relatie maar ook met twee van zijn broers.

Er is een symbiotische band gegroeid tussen Linda en koos die door de detentiejaren  heen gebleven is en die zo sterk is dat Koos en Linda hun voortbestaan over en weer letterlijk van elkaar af ( hebben) laten hangen, volgens Koos: Hebben zij in de gevangenis overwogen om samen suïcide te plegen  ( in de gastenkamer)  maar hebben toen samen ook besloten om door te gaan. Linda memoreert dat zij, suïcidaal, Koos weleens in wanhoop gebeld heeft en dat hij haar er dan overheen hielp en dat dat omgekeerd ook weleens is gebeurd. Binnen de gevangenis was het duidelijk dat Linda koos over zijn  ‘dode punt “heen hielp.

Linda is er nog altijd van overtuigd dat Koos niet meer dan ten dele schuldig is aan datgene wat hem verweten werd. Zij wijst op de in haar ogen perfide rol van kroongetuigen destijds, alsook op de rol van hoge “beschermers ” van koos die hem lieten “Stikken ” toen het erop aankwam.

Deze situatie vormt voor koos een groot probleem: nu hij zichzelf verantwoordelijk stelt voor hetgeen hij gedaan heeft en niet meer verwijst naar andere, zou hij ook tegenover zijn zus open kaart moeten spelen. Hij is echter bang dat zij, als zij zijn lezing van nu verneemt, hem alsnog in de steek zal laten. Het is overigens nauwelijks aannemelijk dat Linda die consequenties zal trekken. Koos heeft rapporteur bezworen om niet met Linda over de  “zaak”te praten. Linda geloofde dat Koos eerdaags op vrije voeten zal worden gesteld.

Laat ik nu eens de levensloop van koos op een rijtje zetten. En dan eens proberen te begrijpen waarom hij kinderen vermoorden.

Koos vertoonde als jong zulk moeilijk gedrag dat de kinderpolitie hem regelmatig moest aanhouden. eens had zij broer Henk hem  “vrij’kunnen krijgen als die hem mee had willen nemen naar huis, maar “Henk stond te vissen”, hij zag het, maar hij wilde me niet kennen aldus Koos. het is een van de talrijke anekdotes die laten zien hoe koos zich in de steek gelaten voelt.. Dit is in zijn beleving ook het geval geweest toen hij bij de kerstbomenoorlog gewond raakte. Hij ging zelf – 9 jaar oud- naar het het Juliana kinderziekenhuis en werd daar verzorgd.

Ook dat liegt hij tegen de psychiater en psycholoog, Koos ging met mij en de andere jongen naar het Zuidwalziekenhuis dat is ook normaal, de kerstbomen jacht gevecht vond plaats in de Jacob van Campenstraat dat is twee honderd meter van daar af. loop de brug over en je staat in het ziekenhuis. En het Julian kinderziekenhuis op de van Alkemadelaan. Dat is ruim 15 kilometer lopen . En negen jaar oud zijn?

Thuis gekomen werd hij hij volstrekt niet serieus genomen; “stel je niet aan’haal die doek van je kop” Wat later, toen koos opgenomen was in het ziekenhuis voor een ander geval. is er een unieke moment van tederheid geweest van de ouders jegens Koos.

Koos was voorafgaand aan zijn internaat carrière tot twee keer toe opgenomen in een vakantiekolonie. Hij was toen negen jaar oud. via een plaatsing in het B.J kamp te Losse kwam Koos voor observatie terecht in de AA-borg in Groningen, waar men organische factoren naast milieu-invloeden noemde als oorzaak voor zijn toen al verhard gedrag. Er volgde vele uit huis plaatsingen,meestal door moeder geïndiceerd en door vader uit onverschilligheid en verzet tegen buitenstaanders tegengewerkt. Koos werd geplaatst in het Poortje, het A.H. Franckehuis, huize Welkom, en valkenheide, maar was letterlijk nergens te houden.koos noemt nog de opname in de kliniek van prof.Hart de Ruyter,waar hij last van spontane verlammingsverschijnselen zou hebben gehad. daar werd koos uiteindelijk op medicatie ingesteld.

koos kwam op zijn veertiende jarige leeftijd terecht in het Z.I.B.-internaat Deeskensveld, waar hij bijna twee jaar zou blijven. Ook daar liep hij verschillende keren weg,soms naar huis,soms naar Amsterdam. Uit die tijd is niet alleen bekend dat koos seksueel contact had met zijn zus Linda,maar ook dat hij overleefde door zich in Amsterdam te prostitueren. koos noem dit nu zelf, maar voegt er aan toe dat zijn interesse niet specifiek homoseksueel gericht is, wel kon hij nog in 1993 een – door hem nu ontkende-provocerende homo-erotische relatie aanknopen met een medegedetineerden.

koos verteld nu echter ook dat hij binnen Deeskensveld zelf seksueel werd misbruikt door met een naam genoemde groepsleider. (Valk) Volgens Koos werd hij dikwijls mishandeld na misdragingen en als hij dan  : genoeg geslagen “was,werd hij hij  “getroost “door de groepsleider. Koos zou dit ook van ander pupillen hebben gehoord en heeft deze verhalen destijds ook aan Linda verteld. Volgens koos is dat ook  in andere tehuizen met hem gebeurd, bijvoorbeeld in Op den Berg, hij bedreigde daar een hem misbruikende groepsleider met twee messen.

De tehuizen stonden bekend om hun wreedheden en verkrachtingen. In Den-Haag was gelegen Groenestein Een rooms katholiek internaat die vooral bekend stond om de harde wijze waarop de kinderen  werden behandeld. Mishandeling en seksueel misbruik kwamen hier regelmatig voor. iets wat altijd ontkend werd. Een hond hield het daar nog niet uit.Symbolisch was er een een hondje van beton  gemaakt die uit het bovenste raam sprong. Vele jaren later geeft de kerk toe dat zulk soort wreedheden werden gebruikt. Persoonlijk denk ik wel dat koos hier de waarheid heeft verteld.

Na tijdelijk te zijn thuis geplaatst – bij gebrek aan alternatief – werd koos een jeugd T.B.R opgelegd in 1965 en opgenomen in Op den Berg te Amersfoort. waar  een naar eigen zeggen “uitermate een moeilijk  klantje “bleek te zijn. Daar automutilerende Koos ook.  ( In de gevangenis heeft hij naar zijn zeggen de laatste jaren geprobeerd  om zijn tatoeages zelf weg te branden.)

Vervolgens kwam Koos terecht in het Lloyd Hotel en van daar uit begon zijn penitentiaire carrière.

Alle vrije en verplichten opnames in de tehuizen worden gekenmerkt door antisociaal gedrag van Koos. en door een aaneenschakeling van ontvluchtingen eerst naar huis  – een zeer onbetrouwbaar schuil adres – en later naar plaatsen her en der in het land;het al zo jong geleerde overlevingsvermogen van Koos. kwam daar bij goed van pas.

Vanaf zijn 21 st. is koos in tal van huizen van bewaring en gevangenissen  gedetineerd geweest voor een keur van delicten jaar  koos heeft tussen de detenties door samengeleefd met een vrouw die moeder was van een kind. Toen zij dat kind ter adoptie afstond, verbrak koos  de verhouding Hij knoopte  vervolgens een kort durende relatie aan met een meisje van zestien jaar. daarna leerde Koos de toen 17 jaar oud  Tineke A. kennen moeder van een een gehandicapte zoon. Hij trouwde met haar eind 1972. koos was vol zorg voor dit kind en leek meer op hem gericht te zijn dan op zijn  vriendin. Koos kreeg zelf geen kinderen bij deze vrouw. Voor zover bekend heeft Koos nimmer kinderen verwekt. Het huwelijk was problematisch en eindigde formeel op 1 juni 1976. Tijdens en na het huwelijk heeft de vrouw wel weer relaties gekregen onder andere later met de kroongetuigen Freddie de Been. dit aldus Linda.

Bij de geboorte van haar derde kind,in 1995 bleek Tineke A. kanker te hebben. Zij is inmiddels overleden. Koos heeft geen afscheid van haar kunnen en willen nemen. Koos heeft geen contact onderhouden met haar zoon.

In 1973 nog tijdens zijn huwelijk, was koos een relatie aangegaan met de toen 15 jaar oud Astrid van P. Zij raakte herhaaldelijk in conflict met Koos toenmalige echtgenote, In 1975 vertrok Tineke uit het huis aan de Zuidwal. koos ging er samen wonen met zijn broer Peter en in hun gezelschap was ook zus Linda dikwijls te vinden. begin 1976 trok Astrid er ook bij in. In die tijd werd op zolder het kamertje met SM- attributen gebouwd waar prostituees uit de buurt, die op SM-gebied verder wilde gaan dan mogelijk was in eigen werkruimte, terecht konden aldus Linda. Astrid was toen alweer uit het leven van Koos vertrokken. In 1982 was de hypothese dat Koos al wel en Astrid nog geen kinderen wilde. Koos zegt hiervan  dat hij de verkering heeft verbroken omdat hij haar niet iedere keer wilde aandoen dat hij vastzat en zij maar moest afwachten. Koos heeft na zijn aanhouding  in 1980 nog een jaar lang schriftelijk contact gehad met Astrid.

Dat samen wonen lijkt op een horror film Zowel Peter had een incestueuze relatie met Koos, Linda ook met Koos. veel drank en cocaïne gebruikt en samen met een 15 jarige meisje. En tegelijkertijd een SM kamer maken. Woorden zijn mijn dagelijks brood. Maar hier heb ik geen woorden voor kunnen bedenken. Of willen bedenken.

In de binnenstad kreeg koos steeds meer gezag als portier. Koos geraakte tot een zekere welstand en naast het alcoholgebruik nam het cocaïnegebruik  fors toe, zijn gebruik was toen veel forser dan destijds aangenomen Aldus koos.

Morgen de topjaren van Koos in de onderwereld van Den-Haag 1978 1980

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s